LIFO czy FIFO

LIFO czy FIFO? Jak księgować kurs wymiany w kantorze EUR, GBP i innych walut?

W dzisiejszych realiach rynkowych, wiele transakcji realizowanych jest w walutach obcych. Bez względu na to czy mamy do czynienia z Euro czy GBP, nasz kontrahent dokonuje przelewu na nasz rachunek walutowy w walucie innej niż PLN. Zapytaliśmy księgową co zrobić w przypadku rezygnacji z dotychczasowej formy tradycyjnej wymiany walut i dokonania takiej operacji w kantorze internetowym.

A jakie konsekwencje podatkowe przedstawia księgowa?

– Transakcje wymiany walut w kantorze internetowym różnią się od wymian dokonywanych w tradycyjnym kantorze.

Jak podkreśla księgowa, nie mamy tu już wypłaty gotówki a cała transakcja przebiega pomiędzy rachunkami bankowymi bezgotówkowo. Potwierdzenie takiej transakcji uzyskujemy w formie elektronicznej. Zaksięgowanie następuje więc na podstawie dokumentu elektronicznego. Dokument ten zgodnie z ustawą należy wydrukować uzupełniając o elementy dowodu księgowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Księgowa tłumaczy że różnice kursowe wynikające z transakcji internetowej rozliczamy na takiej samej zasadzie, jak w przypadku tradycyjnej wymiany walut.
Czy to już wszystko? To może przykład?

Aby łatwiej zrozumieć przedmiotową kwestię księgowa posługuje się przykładem tradycyjnej wymiany walut w wyniku której firma odnotowała przychód:

Przykład transakcji ujmującej różnice kursów wymiany w kantorze waluty GBP:

  • Firma posiada w kasie walutowej 1000 GBP o wartości 4750 zł, środki te w dniu ich przyjęcia do kasy wyceniono według kursu:

1000GBP × 4,7500 zł/funt, tj. 4750 zł,

  • W dniu 20 października 2016 r. pracownik firmy pobrał z kasy walutowej  1000 GBP, które następnie odsprzedał w kantorze. Kasjer, pracownik kantoru przeliczył transakcję skupu waluty uwzględniając kurs wymiany wynoszący 4,8500 zł/GBP (kurs faktycznie zastosowany). Złotówki zostały następnie wpłacone do kasy złotówkowej.

Opis operacji Kwota

Konto

Wn

Ma

1. Dowód wpłaty z kantoru – wypłata waluty z kasy walutowej:

 

(1.000 GBP × 4,8500 zł/GBP) = 

4.850 zł

13-9

10-1

2. KP – wpłata środków pieniężnych do kasy złotówkowej: 4.850 zł

10

13-9

3. PK – zarachowanie dodatniej różnicy kursowej od własnych środków pieniężnych:

 

1.000 GBP × (4,8500 zł/euro – 4,7500 zł/euro) =

100 zł

10-1

75-0

Operacja wyceny wypłacanej z kasy waluty obcej może zostać ujęta w księgach rachunkowych na podstawie dowodu wpłaty wystawionego przez kantor. Na dokumencie tym musi znajdować się wartość wpłacanej waluty oraz kurs, po jakim został przeliczony jej zakup. Taka operacja w większości przypadków powoduje powstanie różnic kursowych. Kursy walut ulegają częstym zmianom i wartość środków w dniu przyjęcia do kasy może znacznie odbiegać od wartości waluty w dniu jej rozchodu z kasy.

Powstające w ten sposób różnice księgować należy zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, na konto kosztów finansowych lub przychodów.

Wracając do przedmiotu naszej analizy, księgowa podkreśla że w przypadku zakupu waluty drogą księgowaelektroniczną zakupioną walutę księgujemy na rachunku walutowym po kursie wymiany zrealizowanym w e-kantorze, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Dokładnie tak jak w przypadku tradycyjnej wymiany w dacie rozchodu waluty powstanie różnica kursowa.

Pozostaje kwestia metod obliczania różnic kursowych w przypadku gdy wpływ waluty na rachunek firmy odbywa się w sposób ciągły przy zastosowaniu różnych kursów.

Księgowa wyjaśnia czym są metody FIFO i LIFO?
  • w pierwszym przypadku najpierw rozliczane są środki nabyte najwcześniej
  • w przypadku LIFO w pierwszej kolejności rozliczamy środki pieniężne nabyte najpóźniej

0 comments on “LIFO czy FIFO? Jak księgować kurs wymiany w kantorze EUR, GBP i innych walut?Add yours →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *