Kategoria: Porady

Porady

Jak napisać CV?

CV (Curriculum Vitae) jest to dokument, który zawiera informacje na temat kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz innych umiejętności i kwalifikacji poszukującego pracy. CV jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem przez osoby poszukujące pracy…