NAJWAŻNIEJSZE TERMINY ZWIĄZANE Z PODATKAMI I ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Najważniejsze Terminy

Są daty o których przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pamiętać powinien. Nie jest to jednak łatwa sprawa dlatego tą kwestię najlepiej polecić wykwalifikowanym księgowym które łatwo odnajdziesz w wirtualne biuro Poznań. Tworząc spółkę cywilną również obowiązuję cie te terminy.

Najważniejsze terminy do ZUS:

* do 10-go każdego miesiąca wpłacamy składki jeżeli nie zatrudniamy pracowników

* do 15-go każdego miesiąca wpłacamy składki jeżeli zatrudniamy pracowników (składki za pracodawcę i pracowników)

Najważniejsze terminy do Urzędów Skarbowych:

* do 7-go każdego miesiąca rozliczają się przedsiębiorcy na karcie podatkowej

* do 20-go każdego miesiąca przedsiębiorcy opłacający ryczałt

* do 20-go każdego miesiąca przedsiębiorcy na zasadach ogólnych wpłacają zaliczkę na podatek dochodowy

* do 25-go każdego miesiąca przedsiębiorcy rozliczają VAT

Najważniejsze terminy – roczne zeznania:

* PIT 28 – podatnicy składają deklarację do 31.01. następującego po roku podatkowym

* PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39 – podatnicy składają deklarację do 30.04. następującego po roku podatkowym

* PIR4R – podatnicy składają deklarację do 31.01.

* PIT8AR – podatnicy składają deklarację do 31.01.

* PIT11 – podatnicy składają deklarację do końca lutego

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Nierozliczenie się z tytułu PIT – konsekwencje

PIT-6 – kogo dotyczy?

PIT-28 – dla kogo?

PIT-37 – kogo dotyczy?

PIT-38 – kogo dotyczy?

PIT-39 – kogo dotyczy?

Jak widać różnych terminów jest dosyć sporo.  dlatego żeby uniknąć pomyłki ze składaniem poszczególnych deklaracji i móc zająć się rozwojem swojego biznesu  warto tę kwestię powierzyć zaufanej księgowej.