NOWE DEKLARACJE VAT W 2016 ROKU.

NOWE DEKLARACJE VAT W 2016 ROKU

Od 2016 roku w życie wchodzą zmienione deklaracje VAT opublikowane przez Ministerstwo Finansów 02 listopada 2015 w projekcie rozporządzenia, numer wykazu 11.51
Deklaracje w nowych wersjach dotyczyć będą następujących dokumentów związanych z podatkiem od wartości dodanej towarów i usług:

• VAT-7
• VAT-7K
• VAT-7D
• VAT-8
• VAT-9M
• VAT-10
• VAT-11

Wprowadzane zmiany w poszczególnych deklaracjach mają głównie znaczenie porządkujące. Można domniemywać, że dzięki temu dokumenty będą łatwiejsze do sporządzania i bardziej przejrzyste. Warto się też zastanowić nad wyanjęciem w tej sprawie wirtualnego biura w Poznaniu.

Co się zmienia?

Poniżej wymieniamy najistotniejsze:

  • Skaowano 3% stawkę VAT jako obecnie nieprzydatną w rozliczeniach podatkowych.
  • Usunięto informację o obowiązku stosowania pieczątki na deklaracji VAT obok podpisu podatnika.
  • Usunięto informację o obowiązku dołączenia druku ODR-ZU.

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmieniono zapisy dotyczące miejsca składania deklaracji tj. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej właściwy naczelnik urzędu skarbowego będzie określany według adresu siedziby podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie). Czy to pomoże? Pewnie w jakiejś mierze tak ale to na pewno nie jest najbardziej porządana zmiana. W zgodnej ocenie większości obywateli podatki są w Polsce zbyt wysokie. Zbyt niska jest również kwota wolna od podatku. Co to oznacza?  Warto w tej kwestii zapoznać się z opisem krzywej Laffera.

Tak czy inaczej wszelkie niejasności związane z nowelizacją rozwieje zapewne biuro księgowe. To dzięki pracownikom takich podmiotów możemy sobie poradzić ze zmianami w miarę bezoleśnie. Jak znaleźć biuro rachunkowe?  W tym celu warto skorzystać z porządnej wyszukiwarki księgowych . Po wpisaniu interesującego
nas miasta np: Poznań księgowa można wybrać interesującą nas ofertę i skontaktować się z właściwym specjalistą.

Jakieś wyjątki?

Wprawdzie nowe wzory mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., jednak dla rozliczeń wewnątrzwspólnotowych operacji na drukach VAT-10 i VAT-11 dokonywać można na dotychczasowych formularzach, w przypadku transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r. To z zaplanowy okres przejściowy i może on wpłynąć pozytywnie na potrzebujące czasu na dostosowanie przedsiębiorstwa.