Kategoria: Finanse

Finanse

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa to rodzaj hipoteki, która jest ustanawiana przez sąd na nieruchomości, która jest przedmiotem postępowania sądowego. Taki rodzaj hipoteki jest nakładany na nieruchomość, aby zabezpieczyć roszczenie wierzyciela, którego dłużnik…

Kompensata zobowiązań

Kompensata zobowiązań to proces polegający na przeznaczeniu środków finansowych na pokrycie istniejących zobowiązań, w celu uwolnienia środków finansowych, które mogą być wykorzystane do innych celów. Kompensata zobowiązań może odbywać się…

Amortyzacja ekspresowa

Amortyzacja ekspresowa, inaczej zwana skróconą metodą amortyzacji, to metoda obliczania kosztów amortyzacji, która polega na przyspieszeniu procesu amortyzacji danego aktywa trwałego. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody liniowej, która polega na…

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe to rodzaj ubezpieczenia, którego celem jest zabezpieczenie finansowe w przypadku choroby ubezpieczonego. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, ubezpieczenie chorobowe może obejmować różnego rodzaju świadczenia, takie jak zasiłek chorobowy,…

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe to składniki majątku przedsiębiorstwa, które posiadają trwałą wartość, przeznaczone są do użytku przez okres dłuższy niż jeden rok, a także, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Aktywa trwałe…