pracownik chroniony

Przychód pracowniczy to wynagrodzenie lub inne świadczenia uzyskane przez pracownika w związku z jego zatrudnieniem. Przychód pracowniczy obejmuje m.in. wynagrodzenie za pracę, dodatki do wynagrodzenia, premie, nagrody, odprawy, a także świadczenia z tytułu urlopów, choroby czy bezrobocia.

Przychód pracowniczy podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W zależności od wysokości przychodu, pracownik może być zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego lub skorzystać z ulg i odliczeń.

Przychód pracowniczy – co się do niego zalicza?

Przychód pracowniczy to wynagrodzenie i inne świadczenia uzyskane przez pracownika w związku z jego zatrudnieniem. Obejmuje on m.in.:

  1. Wynagrodzenie za pracę: płacę, godzinowe wynagrodzenie, nagrody, premie i inne świadczenia uzależnione od wyniku pracy.
  2. Świadczenia związane z urlopem: wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie za urlop, wypłacane w związku z przysługującym pracownikowi prawem do urlopu.
  3. Świadczenia z tytułu choroby: zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za czas choroby, wypłacane w ramach ubezpieczenia chorobowego.
  4. Świadczenia z tytułu bezrobocia: zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne, świadczenie postojowe.
  5. Inne świadczenia: odprawy, nagrody jubileuszowe, świadczenia związane z opuszczeniem miejsca pracy, wynagrodzenie za nadgodziny, świadczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wszystkie te świadczenia podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *