JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ?

Jak założyć spółkę cywilną

Stając przed wyborem formy działalności, początkujący przedsiębiorcy często wybierają cieszącą się nieustannie dużą popularnością, spółkę cywilną. Jej założenie jest najtańszą formą działalności wśród spółek osobowych. Przeczytaj kilka poniżyszch akapitów, żeby szybko dowiedzieć się jak założyć spółkę cywilną. Jeśli zastanawiacie się pomiędzy spółką cywilna, a działalnością gospodarczą zerknijcie na ten artykuł – Działalność gospodarcza czy spółka cywilna?

Co trzeba wiedzieć przez założeniem spółki cywilnej?

Najważniejsze formalności to zawarcie umowy spółki oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń w urzędach. Dodatkowo wspólnicy spółki – osoby fizyczne muszą mieć aktualne wpisy w CEIDG – Jak wypełnić wniosek CEIDG-1. Warto zaznaczyć że to wspólnicy są podmiotami prawa na gruncie prawa cywilnego, spółka natomiast jest tylko i wyłącznie umową ich łączącą mającą na celu osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego. Warto jeszcze przed formalnym założeniem spółki, wyszukać księgowego który pomoże nam przebrnąć przez formalności związane z nowo tworzonym podmiotem. Pomocna będzie tu zapewne zaawansowana konsultacja z Wirtualne Biuro Poznań. Wybierając biuro rachunkowe warto kierować się doświadczeniem, sprawdzić świadczone usługi czy posiadane certyfikaty. Przy tworzeniu spółki cywilnej należy również dowiedzieć się więcej na temat obowiązków wobec ZUS.

Kto może zostać wspólnikiem?


Wspólnikiem spółki cywilnej może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna. Zdecydowanie najczęściej spotykaną formą tego rodzaju działalności jest spółka cywilna zakładana przez osoby fizyczne. Najważniejszym zapisem w umowie spółki cywilnej jest zobowiązanie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego). Wydawać by się mogło że umowę spółki można ograniczać do wymienienia osób wspólników, ich wspólnego celu gospodarczego oraz sposobu dążenia do tego celu. Powinniśmy jednak w umowie spółki zawrzeć także ważne ustalenia dotyczące wspólnie prowadzonego biznesu, podział obowiązków i zysków. W przypadku braku stosownych postanowień wspólników w danej sprawie zastosowanie znajdą reguły kodeksowe zawarte w przepisach art. 860-875 K.c. Pamiętać należy że niekiedy, do wniesienia niektórych wkładów do wspólnego majątku wspólników wymagana będzie forma, np. aktu notarialnego, w przypadku gdy wkładem jednego ze wspólników ma być nieruchomość.

Podatek już na początku?

Należy pamiętać że umowa spółki cywilnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Z chwilą zawarcia spółki na wspólnikach solidarnie ciąży obowiązek podatkowy. Stawka podatku wynosi natomiast 0,5%, zaś podstawę opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych przez wspólników do spółki. Czas na złożenie deklaracji (PCC-3, PCC-3A) a także zapłatę podatku to 14 dni od dnia podpisania umowy a Urzędem Skarbowym właściwym do wniesienia opłaty, jest Urząd odpowiedni dla siedziby spółki.

PCC — ile wynoszą stawki podatku, termin zapłaty

PCC — kto i od czego opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych?

Najważniejsze formalności związane z założeniem spółki.

Urząd skarbowy
NIP
W celu uzyskania NIP dla spółki, należy dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2.

VAT
Jeżeli spółka będzie podatnikiem VAT, niezbędna jest rejestracja dla potrzeb VAT. Należy pamiętać że w przypadku spółki cywilnej, to ona
jest podatnikiem VAT, a nie jej wspólnicy.

Urząd Statystyczny
W celu uzyskania numeru REGON dla spółki cywilnej należy złożyć wniosek RG-OP i RG-SC w Urzędzie Statystycznym

Jak uzyskać numer REGON dla spółki cywilnej?

ZUS
Każdy wspólnik spółki cywilnej jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia w ZUS, pełni ona funkcję płatnika składek tylko i
wyłącznie za osoby świadczące w niej pracę. Dlatego w przypadku zatrudniania pracowników należy dokonać zgłoszenia jej w ZUS jako płatnika składek. W dokumentach zgłoszeniowych należy podać NIP i REGON spółki.

Jeżeli całą drogę formalną przeszliśmy samodzielnie nie ominie nas nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym w którym obsługą naszej nowej firmy zajmie się sumienny księgowy. Zdecydowanym ułatwieniem w poszukiwaniach będzie katalog księgowych albo kontakt z Wirtualne Biuro Poznań.

Jest to bez wtpienia najbardziej zaawansowana tego typu wyszukiwarka w Polsce i co ciekawe bardzo prosta w obsłudze i darmowa. Znajdziemy tam księgowego który zapewni naszej nowej firmie
profesjonalną obsługę i reprezentację przed urzędami tak, aby można było już skupić się tylko na jej prowadzeniu. Ciężko uwierzyć? Wystarczy sprawdzić.