PUE ZUS – WARTO ZAKŁADAĆ?

PUE ZUS – WARTO ZAKŁADAĆ

Zdecydowana większość płatników składek do ZUS w Polsce nie ma aktywnego swojego konta elektronicznego w ZUS-ie. Czy to błąd?  A może nie ma czym sobie głowy zawracać? Postaramy się odpowiedzieć. Z punktu widzenia osoby fizycznej pracującej na umowę o pracę, z której pensji pracodawca odprowadza obowiązkowe składki posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest …. nieodzowne! Wielu spośród nas pracuje w różnych prywatnych podmiotach gospodarczych. Czasem są to małe firmy a czasem ogromne spółki prawa handlowego nie mniej jednak wszystkie one w polskich realiach muszą za swoich pracowników odprowadzać składki do narodowego ubezpieczyciela.

Dlaczego rosną składki do ZUS? Co z tym robić?

Składki te rokrocznie rosną albo w wyniku zwiększenia ich w wyniku decyzji rządu i parlamentu RP (ostatnia taka podwyżka miała miejsce za rządu PO i premiera D. Tuska) albo w wyniku np. podniesienie pensji minimalnej. Kwoty te stanowią znaczy koszt w prowadzonej działalności gospodarczej. W tym miejscu u niewielkiej części nieuczciwych przedsiębiorców może rodzić się pokusa pominięcia lub zmniejszenia składek. Sposoby osiągania takiego efektu są różne i nie stanowią tematu niniejszego artykułu. Z punktu widzenia pracownika najlepszym weryfikatorem terminowości i rzetelności opłacania składek jest właśnie posługiwanie się kontem na PUE w ZUS-ie. Każda księgowa z Katowic powinna doradzić abyśmy nie rezygnowali z korzystania z PUE.

Jak korzystać z PUE ZUS?

 W banalnie prosty sposób po zalogowaniu do tej webowej aplikacji można skontrolować kiedy i w jakiej wysokości składki zostały na nasze konto przelane. Obawiasz się czy podołasz? Niepotrzebnie. Jest to równie proste jak sprawdzenie zaksięgowania wypłaty w serwisie transakcyjnym „naszego” banku  i powinno wejść w comiesięczny nawyk pracownika. Z kolei osoba prowadząca działalność gospodarczą do zalet posiadania konta PUE w ZUS-ie może m.in. zaliczyć możliwość kontroli rejestracji swoich zwolnień chorobowych. Przy okazji warto sprawdzić powiązane z tym obszary czasu wypłaty zasiłku chorobowego oraz nowe deklaracje VAT .

Na jakie trudności można się spodziewać?

W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu. Jaka? Ano trochę  … śmieszna. Otóż, żeby założyć konto na elektronicznej platformie trzeba tradycyjnie udać się osobiście do oddziału lub biura terenowego ubezpieczyciela celem autoidentyfikacji. Czy to nie jest dziwne? No cóż … W czasach kiedy od co najmniej dziesięciu lat konto w banku można założyć bez wychodzenia z domu jest to bez wątpienia anachronizm i niedorzeczność. Szczególnie zważywszy na ogromne koszty i opóźnienia związane z uruchomieniem platformy. Niemniej jednak, chociaż autor niniejszego wpisu nie zalicza się do zwolenników funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w obecnej formie to z całą odpowiedzialnością rekomenduje założenie bezpłatnego konta na Platformie Usług Elektronicznych.