Fundusz Emerytur Pomostowych jest jednym z elementów polskiego systemu emerytalnego. Jego głównym celem jest umożliwienie osobom, które nie spełniają wymagań do otrzymania emerytury z ZUS, uzyskania świadczenia emerytalnego. Fundusz Emerytur Pomostowych uzupełnia świadczenie emerytalne do poziomu minimum socjalnego dla osób, które ukończyły 60 lat i posiadają co najmniej 15 lat stażu ubezpieczeniowego. Wnioskodawcy o świadczenie z Funduszu Emerytur Pomostowych powinni zgłosić się do swojego oddziału ZUS.

Fundusz emerytur pomostowych – zasady działania

Fundusz Emerytur Pomostowych działa na zasadzie uzupełniania świadczenia emerytalnego do poziomu minimalnego wynagrodzenia, które otrzymują osoby spełniające odpowiednie wymagania. Wymagania te obejmują wiek (60 lat lub więcej), staż ubezpieczeniowy (co najmniej 15 lat) i brak możliwości otrzymania świadczenia emerytalnego z ZUS. Świadczenie z Funduszu Emerytur Pomostowych jest wypłacane miesięcznie i jest uzupełnianiem świadczenia emerytalnego do wysokości minimum socjalnego.

Aby otrzymać świadczenie z Funduszu Emerytur Pomostowych, należy złożyć wniosek do swojego oddziału ZUS, gdzie będzie on rozpatrywany i weryfikowany. Pozytywnie rozpatrzony wniosek skutkuje wypłacaniem świadczenia emerytalnego z Funduszu Emerytur Pomostowych.

Zasady opłacania składek

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych są opłacane przez pracodawców i podlegają odliczeniu od dochodu. Składka wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, z czego 0,5% jest opłacane przez pracodawcę, a 1% przez pracownika. Osoby, które zakończyły już pobieranie świadczenia pomostowego, nie są już zobowiązane do opłacania składek na Fundusz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *