Miesiąc: styczeń 2023

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa to rodzaj hipoteki, która jest ustanawiana przez sąd na nieruchomości, która jest przedmiotem postępowania sądowego. Taki rodzaj hipoteki jest nakładany na nieruchomość, aby zabezpieczyć roszczenie wierzyciela, którego dłużnik…

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to rodzaj urlopu przysługującego pracownikowi w szczególnych okolicznościach, na przykład: Urlop okolicznościowy jest zazwyczaj krótszy niż urlop wypoczynkowy i nie jest wliczany do wymaganego okresu urlopu wypoczynkowego. Czas…