Employer branding to działanie polegające na budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy w świadomości potencjalnych kandydatów do pracy, aktualnych pracowników oraz opinii publicznej. Celem employer branding jest stworzenie przewagi konkurencyjnej pracodawcy na rynku pracy poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty pracy oraz zwiększenie lojalności pracowników.

Employer branding składa się z kilku elementów, takich jak:

 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy,
 • komunikacja wartości i kultury organizacyjnej,
 • zapewnienie dobrych warunków pracy,
 • rozwijanie programów rozwojowych dla pracowników,
 • pokazywanie sukcesów i osiągnięć firmy.

Employer branding jest ważnym elementem polityki personalnej, ponieważ pozytywny wizerunek pracodawcy przyciąga lepszych kandydatów do pracy, co pozytywnie wpływa na rozwój i efektywność firmy.

Jak pracować nad employer brandingiem?

Istnieje kilka sposobów na pracę nad budowaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy, poniżej przedstawiam kilka kluczowych działań:

 1. Określenie celów: pierwszym krokiem jest określenie celów, jakie chce się osiągnąć poprzez działania employer branding.
 2. Analiza sytuacji: należy przeprowadzić analizę sytuacji, w której znajduje się firma, co pozwoli na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron oraz potrzeb do zrealizowania.
 3. Kommunikacja: ważnym elementem jest komunikacja, która powinna być skierowana zarówno do obecnych pracowników jak i potencjalnych kandydatów.
 4. Zadbanie o dobre warunki pracy: ważne jest, aby zadbać o dobre warunki pracy, takie jak stabilne zatrudnienie, rozwój kariery, dobre relacje między pracownikami, itp.
 5. Programy rozwoju: rozwijanie programów rozwojowych dla pracowników, takie jak szkolenia, staże, studia podyplomowe.
 6. Pokazywanie sukcesów: ważne jest pokazywanie sukcesów i osiągnięć firmy, takie jak nagrody, certyfikaty, itp.
 7. Monitorowanie i ewaluacja: ważne jest monitorowanie i ewaluacja działań employer branding, co pozwala na określenie skuteczności i korektę ewentualnych błędów.
 8. Angażowanie pracowników: ważne jest angażowanie pracowników w działania związane z employer branding, ponieważ pracownicy są najlepszymi ambasadorami firmy.
 9. Dostosowanie do potrzeb rynku: ważne jest dostosowanie działań do potrzeb rynku, aby być atrakcyjnym dla potencjalnych kandydatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *