Background screening, czyli weryfikacja kwalifikacji i historii zatrudnienia, to proces polegający na sprawdzeniu informacji na temat kandydata do pracy, aby zweryfikować jego wiedzę, doświadczenie i rzetelność. Proces ten może obejmować sprawdzenie informacji z różnych źródeł, takich jak wywiad z byłym pracodawcą, raporty kryminalne i kontrola rejestrów publicznych. Celem weryfikacji jest uzyskanie pełnego obrazu kandydata i jego zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Weryfikacja ta jest często wykorzystywana w procesie rekrutacji i selekcji pracowników, aby upewnić się, że wybrany kandydat jest odpowiedni i rzetelny.

Jak przebiega?

Proces background screeningu może się różnić w zależności od przedsiębiorstwa i branży, w której działa, ale ogólnie składa się z kilku kroków:

  1. Zgoda kandydata: Przed rozpoczęciem weryfikacji kandydat powinien wyrazić zgodę na przeprowadzenie background screeningu.
  2. Zbieranie informacji: W tym kroku przedsiębiorstwo zbiera informacje na temat kandydata z różnych źródeł, takich jak wywiad z byłym pracodawcą, raporty kryminalne, wyniki testów kwalifikacyjnych itp.
  3. Analiza informacji: Informacje zebrane w poprzednim kroku są analizowane w celu uzyskania pełnego obrazu kandydata i jego zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.
  4. Raport końcowy: Na podstawie przeprowadzonej analizy przygotowywany jest raport końcowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *