Do pewnego momentu, otworzyć gabinet fizjoterapeutyczny i świadczyć zabiegi mógł tak naprawdę każdy. Zmieniło się to jednak dnia 31 maja 2016 r. kiedy weszła  w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, a sam tytuł będzie podlegał ochronie prawnej. Co to w praktyce oznacza? Każdy fizjoterapeuta musi należeć do samorządu zawodowego.

Wymagania, jakie musisz spełniać, aby być fizjoterapeutą to:

  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu fizjoterapeuty
  • posiadanie wymaganych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem
  • brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności
  • znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Co to jest rankbrain i jak działa? Najważniejsze informacje

Zakładam gabinet fizjoterapeutyczny. Od czego zacząć?

Na samym początku warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy otwierasz gabinet w pełni komercyjny, czy może chcesz podpisać kontrakt z NFZ-em. Zawarcie umowy z NFZ-em wymaga bowiem dopasowania się do szczegółowych wytycznych. Odnośnie urządzenia lokalu, czasu pracy, oferowanych zabiegów i wyposażenia gabinetu rehabilitacji. Spełnienie tych wymagań nie jest niestety równoznaczne z otrzymaniem kontraktu. Dlaczego? Ze względu na to, że o kontrakt z NFZem stara się dużo więcej ośrodków rehabilitacyjnych niż fundusz może sfinansować. A jakie korzyści mamy ze współpracy z NFZ-em? Przede wszystkim większe grono pacjentów, gdyż nie wszyscy są w stanie pozwolić sobie na odpłatne rehabilitację. 

Innym, drugim możliwym rozwiązaniem jest otwarcie gabinetu prywatnego. Podczas gdy oczekiwanie na zabiegi rehabilitacji na NFZ w naszym kraju dłuży się w nieskończoność, również gabinety prywatne przyciągają rzesze pacjentów.  Dużym plusem jest tu możliwość wyposażenia swojego gabinetu w sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne, które nam odpowiadają i zaspokajają potrzeby i oczekiwania pacjentów. Powinny to być wtedy nowoczesne urządzenia, które obecnie przyciągają pacjentów ze względu na swą skuteczność leczenia, a które nie pojawiają się w placówkach objętych kontraktem z NFZ. Dlaczego? Ze względu na to, że będzie to atrakcyjne dla potencjalnych pacjentów. 

Prywatny gabinet fizjoterapeutyczny. Jakie wymagania?

Oczywiste jest, że musimy mieć założoną działalność gospodarczą. Gabinet fizjoterapii musi zostać wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. By to mogło nastąpić, musimy spełnić szereg wymagań, m.in.:

  • posiadanie pomieszczenia spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739), potwierdzonego przez postanowienie właściwej ze względu na miejsce wykonywania świadczeń Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
  • stosowanie wyrobów odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657);
  • posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011.293.1729),
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania odpowiednich świadczeń.

FIZJOTERAPIA POZNAŃ

MASAŻ POZNAŃ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *