Polska

Polska jest krajem Europy Wschodniej i od ponad wieku stanowi część kontynentu europejskiego. Jest nazywana „Polską Riwierą” ze względu na piękny krajobraz, rozległą linię brzegową i wiele jezior. Polska jest również zróżnicowana topograficznie. Przez centralną część kraju przebiegają Karpaty, są też inne góry. Nizina Śląska i Niż Polski odzwierciedlają również geografię południowych Niemiec, Węgier i Słowacji. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla firm, które chcą założyć swoją działalność w Europie Wschodniej. Gospodarka Polski należy do najszybciej rozwijających się w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2017 roku wzrosła o 3%, powyżej średniej stopy wzrostu w tym roku. Jest to częściowo spowodowane tym, że jest jednym z zaledwie sześciu państw członkowskich UE, które skorzystały z Brexitu ze znacznie mniejszym negatywnym wpływem niż inne, a także silną konsumpcją prywatną po dekadach stagnacji od czasu przejścia do demokracji w 1989 roku (więcej na ten temat później).

Jak duża jest polska gospodarka?

Polska jest 16. największą gospodarką na świecie, a 10. w Europie. Jej PKB wynosi około 300 miliardów dolarów – to mniej więcej tyle, ile wynosi gospodarka Szwecji. Polska również szybko dywersyfikuje swoją gospodarkę, aby zwiększyć potencjał eksportowy. W 1990 r. była to wciąż gospodarka w dużym stopniu rolnicza. Sektor usług stanowił jedynie 8% PKB, rolnictwo 22%, a przemysł 31%. Obecnie rolnictwo i przemysł stanowią odpowiednio 8% i 22%, a sektor usług jest głównym czynnikiem wpływającym na gospodarkę kraju.

Kluczowe statystyki gospodarcze

Stopa bezrobocia wynosi 4,5%. Jest to niski poziom według standardów światowych, ale w rzeczywistości wyższy niż średnia UE. Tempo wzrostu realnego PKB: 3% w 2017 roku, przewiduje się, że osiągnie 5% w 2018 roku i 7% w 2019 roku. PKB na mieszkańca: 37 937 dolarów (Bank Światowy)

Rynek e-commerce w Polsce

Miesięcznie zakupy online robi ponad 3 miliony Polaków, a do 2020 roku liczba ta ma osiągnąć ponad 5 milionów. Rynek internetowy w Polsce rośnie o ponad 15% rocznie i oczekuje się, że do 2023 roku przekroczy granicę jednego miliarda euro. Polska ma dwie z pięciu najlepszych firm e-commerce na świecie, które mają tu swoje siedziby mianowicie: Piotrek, największy detalista internetowy w kraju, z 24% udziałem w rynku, oraz zakupy.com z 22% udziałem w rynku. Co więcej, ponad połowa Polaków korzysta z internetu przy zakupach spożywczych, a ponad połowa planuje również robić to do 2020 roku.

Znaczenie inwestycji zagranicznych

Trudno przecenić znaczenie inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce. W kraju, w którym inwestycje zagraniczne są wciąż stosunkowo niskie w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi, są one podstawą przyszłego wzrostu. Polska ma stosunkowo silną infrastrukturę, wysoko wykształconą siłę roboczą, niskie koszty pracy i stabilny system prawny. Polska znajduje się również blisko reszty Europy i ma stosunkowo niskie koszty transportu. Oczekuje się, że inwestycje zagraniczne w Polsce będą nadal rosły nawet po Brexicie, pomimo burzliwego okresu zmian politycznych. Polski bank centralny ogłosił nową politykę utrzymywania niskiej stopy procentowej i zwiększania podaży pieniądza, aby pomóc gospodarce w odbudowie po Brexicie.

Kluczowe ryzyka negatywne dla polskiej gospodarki

Polska gospodarka rośnie w szybkim tempie, ale istnieją pewne ryzyka dla wzrostu. Jednym z nich jest potencjalna wojna handlowa z USA. Innym jest wdrożenie strategii cyfrowej UE. To może doprowadzić do spadku międzynarodowego popytu na polski eksport. Trzeba też pamiętać, że gospodarka europejska sama w sobie podlega fluktuacjom. Istnieje wiele niepewności co do wpływu szczytów G20 i G7, które odbędą się w Polsce w lipcu.

Kluczowy potencjał wzrostu dla polskiej gospodarki

Polska jest stosunkowo słabo spenetrowanym rynkiem dla firm chcących rozwijać się globalnie. To czyni ją atrakcyjną opcją dla startupów, jak również dla globalnych przedsiębiorstw, które chcą rozszerzyć swoją działalność na Europę Wschodnią. Dodatkowo, polska gospodarka jest bardzo zróżnicowana, więc istnieje wiele możliwości dla przedsiębiorców w kraju. Jednym z obszarów jest w szczególności e-commerce. Oczekuje się, że sektor usług będzie się szybko rozwijał, ponieważ internet zyskuje nie tylko większą rolę w życiu codziennym, ale także jako środek do kupowania towarów i usług. To może napędzić znaczny poziom wzrostu w handlu elektronicznym.

Wnioski

Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla firm chcących rozwijać się globalnie. Gospodarka rozwija się w szybkim tempie i jest bardzo zróżnicowana. Dodatkowo, jest to atrakcyjne miejsce dla inwestycji zagranicznych. Istnieją jednak pewne zagrożenia dla wzrostu, dlatego ważne jest, aby je zrozumieć i odpowiednio się przygotować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *