Factoring to proces polegający na przejęciu przez firmę factoringową należności z tytułu wystawionych przez przedsiębiorcę faktur. Firma factoringowa zajmuje się następnie ich windykacją i wypłacaniem przedsiębiorcy odpowiednich kwot. W zamian za przejęcie należności przedsiębiorca pobiera od factoringowej spłatę w określonym terminie, zazwyczaj po upływie okresu zapłaty faktur przez kontrahenta. Factoring może mieć charakter pełny lub częściowy. W przypadku factoringu pełnego firma factoringowa przejmuje całość należności, natomiast w przypadku factoringu częściowego przedsiębiorca pozostaje właścicielem części należności. Factoring jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego dostępu do środków finansowych, a także dla tych, którzy chcą zminimalizować ryzyko braku zapłaty za wystawione faktury.

Kto oferuje usługi factoringu?

Factoring to usługa finansowa, która polega na przeniesieniu na inną firmę (tzw. faktora) praw do otrzymania zapłaty za niezapłacone faktury. Firmy oferujące usługi factoringu (tzw. faktorzy) zazwyczaj są bankami lub specjalistycznymi firmami zajmującymi się finansowaniem przedsiębiorstw. W Polsce, usługi factoringu oferują między innymi: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BGŻ BNP Paribas, Deutsche Bank, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, Volkswagen Bank. To tylko niektóre przykłady, w rzeczywistości istnieje wiele więcej firm oferujących usługi factoringu.

Jak zapobiegać opóźnieniom w płatnościach przedsiębiorców?

Jest kilka sposobów, które mogą pomóc w zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach:

  1. Ustalenie jasnych zasad płatności z klientem na początku współpracy: warto ustalić terminy płatności i kary za nieterminowe płatności, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.
  2. Nadzorowanie terminów płatności: warto sprawdzać regularnie stan rozliczeń i upewnić się, że wszystkie faktury są wystawione na czas i płatności są dokonywane w odpowiednim terminie.
  3. Żądanie zaliczek: jeśli to możliwe, warto żądać zaliczek od klientów, zwłaszcza jeśli wcześniej mieli problemy z terminowymi płatnościami.
  4. Skorzystanie z narzędzi do zarządzania finansami: korzystanie z narzędzi do zarządzania finansami, takich jak oprogramowanie do fakturowania i zarządzania płatnościami, może pomóc w lepszym zarządzaniu rozliczeniami i upewnieniu się, że wszystkie płatności są dokonywane terminowo.
  5. Ostrożność w wyborze klientów: warto rozważyć dokładne sprawdzenie nowych klientów i ich historii płatności, aby uniknąć sytuacji, w których istnieje ryzyko opóźnień w płatnościach.
  6. Kontakt z klientem: jeśli zauważysz, że płatność nie została dokonana w terminie, nie wahaj się skontaktować się z klientem i ustalić przyczynę opóźnienia. Może to pomóc w rozwiązaniu problemu i uniknięciu opóźnień w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *