niepełnosprawny pracownik

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika może przynieść wiele korzyści dla pracodawcy i jego firmy. Oto kilka przykładów:

  1. Zwiększenie różnorodności i innowacyjności w miejscu pracy: niepełnosprawni pracownicy mogą wnieść unikalne perspektywy i podejścia do pracy, co może prowadzić do większej innowacyjności i kreatywności w firmie.
  2. Poprawa wizerunku firmy: zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników może pomóc firmie budować pozytywny wizerunek jako przyjaznego miejsca pracy dla wszystkich.
  3. Wzrost zaangażowania i lojalności pracowników: zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników może prowadzić do wzrostu zaangażowania i lojalności pozostałych pracowników, ponieważ ci ostatni mogą być dumni z tego, że ich firma daje szansę osobom z różnymi niepełnosprawnościami.
  4. Poprawa wydajności pracy: niepełnosprawni pracownicy mogą być równie wydajni, jeśli nie bardziej, niż inni pracownicy, jeśli są odpowiednio wspierani i zapewnione im odpowiednie warunki pracy.
  5. Oszczędności na kosztach: zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników może pomóc firmie oszczędzić na kosztach, ponieważ w wielu krajach istnieją ulgi podatkowe lub inne formy wsparcia dla przedsiębiorstw zatrudniających niepełnosprawnych pracowników.

Kim jest osoba niepełnosprawna według kodeksu pracy?

Według art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1650 z późn. zm.), osobą niepełnosprawną jest osoba, która z powodu swojego stanu zdrowia potrzebuje szczególnej opieki lub pomocy w codziennych czynnościach albo której są ograniczone możliwości poruszania się, tj. osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna według tej definicji jest osobą, która z powodu swojego stanu zdrowia potrzebuje szczególnej opieki lub pomocy w codziennych czynnościach albo której są ograniczone możliwości poruszania się. Definicja ta obejmuje osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi.

Ile niepełnosprawnych pracuje w Polsce?

W 2020 roku stopa zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce wynosiła około 40%, podczas gdy średnia unijna wynosiła około 55%. Warto jednak pamiętać, że sytuacja ta stale się poprawia, a rząd oraz organizacje pozarządowe prowadzą działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *