Osoby starsze, zwłaszcza po przekroczeniu pewnego wieku, mogą napotykać trudności na rynku pracy. Kilka czynników może przyczyniać się do tego zjawiska:

  1. Bias wieku: Niestety, w wielu przypadkach pracodawcy mogą mieć przeświadczenie, że osoby starsze są mniej produktywne, mniej elastyczne lub mniej skłonne do uczenia się nowych umiejętności niż ich młodsi koledzy.
  2. Biegłość w technologii: Osoby starsze mogą mieć trudności z obsługą nowoczesnych narzędzi i technologii, które stają się coraz bardziej powszechne w wielu zawodach.
  3. Zdrowie: Osoby starsze mogą cierpieć na choroby, które utrudniają im pracę, powodując absencję chorobową lub ograniczając ich możliwości fizyczne.
  4. Oferta pracy: dla osób starszych często trudniej jest znaleźć pracę, szczególnie na stanowiskach, które wymagają fizycznego wysiłku lub są związane z nowymi technologiami.

W Polsce, wiek emerytalny jest odpowiednio wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn, co oznacza, że kobiety mogą mieć mniej lat aktywności zawodowej niż mężczyźni.

W celu pomocy starszym pracownikom, państwa członkowskie UE oraz Polska podjęły szereg działań, np. programy zachęcające do zatrudnienia osób starszych, rozwiązania promujące dłuższą aktywność zawodową, czy też specjalne środki na dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób starszych.

Dlaczego przedsiębiorcy w Polsce boją się zatrudniać osoby starsze?

Przedsiębiorcy w Polsce mogą boić się zatrudniać osoby starsze z kilku powodów:

  1. Przesądy dotyczące produktywności: Niektórzy pracodawcy mogą uważać, że osoby starsze są mniej produktywne niż ich młodsi koledzy, lub że nie nadążają za nowymi technologiami lub procesami.
  2. Koszty związane z zatrudnieniem: Przedsiębiorcy mogą obawiać się, że zatrudnienie starszych pracowników wiąże się z większymi kosztami związanymi z benefitami socjalnymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.
  3. Dłuższy okres zwolnienia chorobowego: Osoby starsze częściej chorują, co oznacza więcej dni absencji chorobowej, co przełoży się na koszt dla pracodawcy oraz może prowadzić do przerw w działalności przedsiębiorstwa.
  4. Brak elastyczności: Pracodawcy mogą obawiać się, że osoby starsze będą mniej elastyczne w kwestii godzin pracy lub wykonywania różnych zadań, co może przeszkadzać w realizacji planów biznesowych.
  5. Oczekiwania finansowe: Przedsiębiorcy mogą obawiać się, że osoby starsze będą miały większe oczekiwania finansowe w związku z doświadczeniem zawodowym, które przedsiębiorca nie będzie mógł spełnić.

Z drugiej strony, zatrudnienie osób starszych, może przynieść korzyści dla przedsiębiorstwa takie jak: doświadczenie, stabilność, wiedza, lojalność, dłuższy okres pracy, a także ich mniejsze oczekiwania finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *