Mobbing to określenie dla długotrwałego i uporczywego zastraszania, poniżania lub izolowania pracownika przez jego przełożonych lub współpracowników. Może to obejmować różne formy prześladowania, takie jak:

 • Wyśmiewanie lub poniżanie pracownika w miejscu pracy
 • Ograniczanie dostępu do informacji, zasobów lub klientów
 • Nieuzasadnione krytykowanie lub składanie skarg na pracownika
 • Narzekanie lub składanie skarg na pracownika do jego przełożonych
 • Izolowanie pracownika od innych pracowników
 • Nieuzasadnione obniżanie ocen pracownika

Mobbing może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracownika, jego wydajność pracy oraz relacje z innymi pracownikami. W skrajnych przypadkach, mobbing może prowadzić do utraty pracy lub trwałych problemów zdrowotnych.

Czy mobbing jest uregulowany prawnie?

Tak, mobbing jest uregulowany prawnie w wielu krajach. W Polsce, istnieje kilka przepisów prawnych dotyczących ochrony przed mobbingiem, które są zawarte w Kodeksie pracy, Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu mobbingu oraz w innych aktach prawnych.

Przepisy te nakładają na pracodawcę obowiązek zapobiegania i zwalczania mobbingu w miejscu pracy, a także na pracownika obowiązek zgłaszania prześladowania do pracodawcy oraz w przypadku braku reakcji, do sądów pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy swoim pracownikom.

W ramach przepisów prawnych, osoby, które podejrzewają, że stają się ofiarą mobbingu, mają prawo do zgłoszenia tego faktu pracodawcy lub odpowiednim organom państwa, takim jak inspektorat pracy, a także dochodzenia swoich praw w sądach pracy.

Jak przeciwdziałać mobbingowi?

stnieje kilka sposobów, aby przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy:

 1. Zgłaszanie: jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą mobbingu, powinieneś zgłosić to swojemu przełożonemu lub odpowiedniemu działowi HR. Warto także zbierać dowody na mobbing, takie jak e-maile lub notatki z rozmów.
 2. Skorzystanie z pomocy specjalistów: jeśli czujesz się zagrożony lub zaniepokojony skutkami mobbingu, skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem.
 3. Zwiększenie swojej odporności: ważne jest, aby utrzymywać dobre relacje z innymi pracownikami, aby uniknąć izolacji, która jest często stosowana przez sprawców mobbingu.
 4. Dbanie o swoje zdrowie: mobbing może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne, dlatego ważne jest, aby utrzymywać dobre zdrowie poprzez regularne ćwiczenia, odpoczynek i zdrowe odżywianie.
 5. Edukacja i prewencja: ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy byli świadomi problemu mobbingu oraz jego skutków, aby wiedzieć jak rozpoznać i przeciwdziałać mobbingowi.

Czy mobbing to częste zjawisko w firmach?

Mobbing jest częstym zjawiskiem w firmach, chociaż trudno jest określić dokładną skalę problemu, ponieważ wiele przypadków nie jest zgłaszanych. Według różnych badań, od kilku do nawet kilkudziesięciu procent pracowników jest ofiarami mobbingu w miejscu pracy.

Mobbing może być szczególnie powszechny w niektórych branżach lub sektorach, takich jak służba zdrowia, edukacja, administracja publiczna, czy też w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie rotacji pracowników.

Niestety, mobbing jest często ignorowany przez pracodawców, którzy nie reagują na sygnały mobbingu, lub też ignorują je, co jest błędnym postępowaniem, ponieważ nie tylko jest to niezgodne z prawem, ale także może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u ofiar, a także do negatywnych skutków dla samego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *