Controlling to dział funkcji zarządczej, którego celem jest planowanie, monitorowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa. Controlling zajmuje się przede wszystkim analizą danych finansowych i operacyjnych, aby pomóc w podejmowaniu decyzji i osiąganiu celów biznesowych.

Główne zadania controllingu to:

 1. Analiza danych finansowych: controlling analizuje dane finansowe, takie jak przychody, koszty, zyski oraz rentowność, aby ocenić wyniki finansowe firmy.
 2. Planowanie: controlling opracowuje plany finansowe oraz budżety, które służą jako narzędzie planowania i kontrolowania działalności firmy.
 3. Monitorowanie: controlling monitoruje i analizuje działalność firmy, aby upewnić się, że wyniki są zgodne z planami i celami biznesowymi.
 4. Raportowanie: controlling generuje raporty i analizuje dane, aby dostarczyć informacje zarządowi, które pozwolą na podejmowanie decyzji.
 5. Wsparcie decyzyjne: controlling dostarcza informacje i analizy, które pozwalają na podejmowanie decyzji dotyczących różnych aspektów działalności firmy.

Controlling jest ważnym narzędziem do zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ pozwala na lepsze poznanie sytuacji finansowej oraz umożliwia lepsze planowanie i kontrolowanie działań.

Jak działa controlling w małych i średnich firmach?

Controlling w małych i średnich firmach działa w podobny sposób, jak w dużych przedsiębiorstwach, ale jego skala i zakres są zwykle mniejsze. W małych i średnich firmach, controlling jest zwykle zintegrowany z działami finansowymi i operacyjnymi i jest zarządzany przez kierownictwo firmy.

W małych i średnich firmach, controlling skupia się na:

 1. Analizie danych finansowych: controlling analizuje dane finansowe, takie jak przychody, koszty, zyski oraz rentowność, aby ocenić wyniki finansowe firmy.
 2. Planowaniu: controlling opracowuje plany finansowe oraz budżety, które służą jako narzędzie planowania i kontrolowania działalności firmy.
 3. Monitorowaniu: controlling monitoruje i analizuje działalność firmy, aby upewnić się, że wyniki są zgodne z planami i celami biznesowymi.
 4. Raportowaniu: controlling generuje raporty i analizuje dane, aby dostarczyć informacje zarządowi, które pozwolą na podejmowanie decyzji.
 5. Wsparciu decyzyjnym: controlling dostarcza informacje i analizy, które pozwalają na podejmowanie decyzji dotyczących różnych aspektów działalności firmy.

W małych i średnich firmach, controlling jest często bardziej skoncentrowany na krótkoterminowych celach finansowych niż na długoterminowych strategiach rozwoju. Również budżety są często mniejsze niż w dużych firmach i nie ma zwykle dedykowanego zespołu controllingowego.

Zalety controllingu w firmach

Controlling jest ważnym narzędziem dla każdej firmy, ponieważ pozwala na lepsze planowanie, monitorowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa.

Niektóre z kluczowych zalet controllingu w firmach to:

 1. Lepsze planowanie: controlling pozwala na opracowanie planów finansowych i budżetów, co umożliwia lepsze zarządzanie zasobami i osiąganie celów biznesowych.
 2. Monitorowanie wyników: controlling pozwala na regularne monitorowanie wyników finansowych i operacyjnych, co pozwala na szybkie reagowanie na niepowodzenia i wykrywanie problemów.
 3. Analiza danych: controlling pozwala na przetwarzanie i analizowanie danych finansowych i operacyjnych, co pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji firmy i podejmowanie decyzji biznesowych.
 4. Poprawa efektywności: controlling pomaga firmom w identyfikacji i eliminacji nieefektywnych działań, co pozwala na poprawę efektywności działań i osiąganie lepszych wyników finansowych.
 5. Wsparcie decyzyjne: controlling dostarcza informacje i analizy, które pozwalają na podejmowanie decyzji dotyczących różnych aspektów działalności firmy.
 6. Zwiększenie przejrzystości: controlling pozwala na uzyskanie jasnego obrazu sytuacji finansowej oraz operacyjnej firmy, co pozwala na lepsze zarządzanie i podejmowanie decyzji.
 7. Wprowadzenie odpowiedzialności: controlling pozwala na ustalenie odpowiedzialności za osiągnięcie celów i wyników, co zwiększa motywację pracowników i zwiększa efektywność działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *