Faktura uproszczona jest to rodzaj faktury, która zawiera mniej szczegółów niż standardowa faktura VAT. W Polsce faktura uproszczona jest stosowana przez mikroprzedsiębiorców, którzy nie muszą dokumentować swoich transakcji w taki sam sposób jak przedsiębiorcy prowadzący działalność na większą skalę. Faktura uproszczona zawiera tylko niektóre z danych, które muszą być zawarte na standardowej fakturze VAT, takie jak:

  1. Imię, nazwisko lub nazwa firmy sprzedającego i nabywcy
  2. Numer NIP sprzedającego i nabywcy
  3. Data wystawienia faktury
  4. Numer faktury
  5. Opis towaru/usługi
  6. Cena netto i VAT
  7. Suma netto i brutto

Faktura uproszczona jest uważana za dokument potwierdzający transakcję, ale jest ona prostsza w przygotowaniu i obsłudze niż standardowa faktura VAT.

Kto może wystawiać faktury uproszczone?

W Polsce, faktury uproszczone mogą wystawiać mikroprzedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria. Mikroprzedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obrót roczny nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro.

Wystawianie faktury uproszczonej jest dobrowolne, tzn. jeśli mikroprzedsiębiorca chce to może wystawiać faktury VAT, a nie tylko uproszczone.

Ważne jest aby pamiętać, że faktura uproszczona jest traktowana jako dokument potwierdzający transakcję, ale zawiera mniej danych niż standardowa faktura VAT, dlatego trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o rozliczenie podatkowe, to nie zawsze taki dokument jest wystarczający.

Czy faktury uproszczone trzeba przechowywać?

Tak, faktury uproszczone trzeba przechowywać jak każdy inny dokument potwierdzający transakcję, który jest podstawą do rozliczenia podatku VAT. W Polsce, przepisy podatkowe wymagają przechowywania faktur zakupu przez okres 6 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

Faktury uproszczone powinny być przechowywane w taki sam sposób jak standardowe faktury VAT i muszą być dostępne dla organów podatkowych w razie kontroli. Przechowywanie elektroniczne jest dopuszczalne, jednakże musi być zgodne z przepisami i pozwalać na odtworzenie oryginalnego dokumentu.

Warto pamiętać, że faktura uproszczona jest uważana za dokument potwierdzający transakcję ale zawiera mniej danych niż standardowa faktura VAT, dlatego trzeba mieć to na uwadze przy rozliczaniu podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *