Kredyt z gwarancją „de minimis” to kredyt, który jest udzielany z udziałem państwowej gwarancji, której celem jest ochrona przed ryzykiem kredytowym. Gwarancja ta jest udzielana na podstawie rozporządzenia „de minimis” Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Gwarancja „de minimis” jest przyznawana przez państwo i jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą uzyskać kredyt w banku. Dzięki gwarancji państwa bank ma większą pewność, że kredyt zostanie spłacony, co pozwala na udzielenie kredytu z mniejszym ryzykiem.

Kredyt z gwarancją „de minimis” jest często udzielany na mniej restrykcyjnych warunkach niż zwykły kredyt, co pozwala MŚP na uzyskanie finansowania, które inaczej mogłoby być trudne do uzyskania.

W Polsce gwarancje de minimis jest udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju. Jest to jedna z form wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą pozwolić na rozwój działalności, inwestycje czy rozwiązanie problemów z płynnością finansową.

Na czym polega gwarancja de minimis?

Gwarancja „de minimis” to forma wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), która polega na udzieleniu przez państwo gwarancji kredytowej dla banków udzielających kredytów MŚP. Gwarancja ta ma na celu ochronę banków przed ryzykiem kredytowym i umożliwienie im udzielania kredytów na lepszych warunkach niż standardowe kredyty.

Gwarancja „de minimis” jest udzielana na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie MŚP. W Polsce gwarancje de minimis są udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju.

W ramach gwarancji de minimis przedsiębiorstwo może uzyskać do 80% pokrycia ryzyka kredytowego związanego z kredytem przez państwo. W związku z tym, banki mogą udzielać kredytów na lepszych warunkach, niż standardowe kredyty, co pozwala na uzyskanie finansowania dla przedsiębiorstw, które w innym wypadku mogłoby być trudne do uzyskania.

Gwarancja de minimis jest skierowana do przedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria, takie jak: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, nie posiadają zaległości podatkowych i zobowiązań wobec ZUS, posiadają wiarygodność finansową i spełniają inne kryteria, określone przez PFR.

Jakie są warunki spłaty kredytu z gwarancją de minimis?

Warunki spłaty kredytu z gwarancją „de minimis” zależą od konkretnego programu gwarancyjnego oraz od banku udzielającego kredytu. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, istnieją kilka podstawowych warunków, które trzeba spełnić, aby spłacić kredyt z gwarancją „de minimis”:

  1. Spłata kapitału: Przedsiębiorstwo musi spłacać kapitał kredytu w ratach, zgodnie z harmonogramem spłaty ustalonym z bankiem.
  2. Spłata odsetek: Przedsiębiorstwo musi także spłacać odsetki od kredytu w terminie i w wysokości określonej w umowie kredytowej.
  3. Termin spłaty: Przedsiębiorstwo musi spłacać kredyt w terminie określonym w umowie kredytowej.
  4. Zabezpieczenie: Przedsiębiorstwo musi zabezpieczyć kredyt w sposób określony w umowie kredytowej, np. hipoteką, poręczeniem osoby trzeciej, itp.
  5. Warunki dotyczące przyznania gwarancji de minimis: Przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria określone przez PFR, np. nie posiadać zaległości podatkowych i zobowiązań wobec ZUS, posiadać wiarygodność finansową, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *