Profil zaufany (ePUAP) to elektroniczny profil, który pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i wygodę podpisywania dokumentów elektronicznie. Profil zaufany pozwala na potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej dokument elektronicznie.

Aby utworzyć profil zaufany, należy zarejestrować się na stronie ePUAP, podając swoje dane osobowe oraz przeprowadzić proces potwierdzenia tożsamości. Proces potwierdzenia tożsamości może odbywać się na kilka sposobów, np. poprzez logowanie się do bankowości internetowej, przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub przy pomocy potwierdzenia tożsamości przez punkt potwierdzający.

Profil zaufany pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznie w urzędach, na przykład w urzędzie skarbowym, w urzędzie pracy czy w urzędzie miasta. Profil zaufany umożliwia także dostęp do e-usług administracji publicznej, na przykład składanie wniosków o zasiłek czy składanie podatku przez internet.

Profil zaufany jest bezpłatny i przydatny dla osób, które chcą składać dokumenty elektronicznie oraz korzystać z e-usług administracji publicznej.

Jak założyć profil zaufany?

Aby założyć profil zaufany, należy przejść kilka prostych kroków:

  1. Wejdź na stronę ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), która jest platformą do zakładania profilu zaufanego.
  2. Kliknij przycisk „Załóż profil zaufany” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  3. Wypełnij formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu.
  4. Potwierdź swoją tożsamość. Możesz to zrobić przez logowanie się do bankowości internetowej, przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub przy pomocy potwierdzenia tożsamości przez punkt potwierdzający.
  5. Zaloguj się na swoje konto ePUAP i aktywuj swój profil zaufany.
  6. Pamiętaj, że profil zaufany jest ważny przez 3 lata, po czym trzeba go odnowić.

Warto pamiętać, że profil zaufany jest bezpłatny i pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznie oraz korzystanie z e-usług administracji publicznej, takie jak składanie wniosków o zasiłek czy składanie podatku przez internet.

Do czego służy profil zaufany?

Profil zaufany służy do potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej dokument elektronicznie. Służy do bezpiecznego i wygodnego podpisywania dokumentów elektronicznie, jak np. składania wniosków, podpisywania umów czy załatwiania spraw urzędowych przez internet.

Profil zaufany pozwala na:

  • podpisywanie dokumentów elektronicznie w urzędach, na przykład w urzędzie skarbowym, w urzędzie pracy czy w urzędzie miasta.
  • dostęp do e-usług administracji publicznej, na przykład składanie wniosków o zasiłek czy składanie podatku przez internet.
  • składanie dokumentów elektronicznie do różnych instytucji państwowych, np. ZUS, Urząd Skarbowy
  • wymianę dokumentów z instytucjami, np. z bankiem, zakładem ubezpieczeń, urzędem pracy

Profil zaufany jest bezpłatny i przydatny dla osób, które chcą składać dokumenty elektronicznie oraz korzystać z e-usług administracji publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *