Case study (studium przypadku) to metoda badawcza polegająca na szczegółowym analizowaniu jednostkowego przypadku lub zjawiska, zazwyczaj w celu zrozumienia jego przyczyn, skutków lub rozwiązania problemu. Case study stosowane jest w różnych dziedzinach, takich jak nauki społeczne, medycyna, biznes, edukacja, itp. Zazwyczaj case study składa się z trzech elementów:

 • Opisu przypadku: opis szczegółowy przedmiotu badań, zazwyczaj zawierający informacje o jego historii, sytuacji, itp.
 • Analizy przypadku: analiza danych i informacji zgromadzonych w trakcie badania, w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
 • Wniosków: wniosków płynących z analizy przypadku, które mogą być wykorzystane do rozwiązania problemu lub do dalszych badań.

Case study pozwala na zgłębienie tematu, zrozumienie złożoności zjawiska oraz uwzględnienie specyficznych okoliczności, których nie można uwzględnić w innych rodzajach badań.

Funkcje case study

Funkcje case study mogą obejmować:

 1. Zrozumienie problemu: case study pozwala na zgłębienie tematu i zrozumienie złożoności problemu lub zjawiska.
 2. Uwzględnienie specyficznych okoliczności: case study uwzględnia specyficzne okoliczności i warunki, które mogą mieć wpływ na problem lub zjawisko.
 3. Ilustrowanie teorii: case study może być wykorzystane do ilustrowania teorii lub koncepcji, które mogą być trudne do zrozumienia w inny sposób.
 4. Generowanie hipotez: case study może być wykorzystane do generowania hipotez, które mogą być później sprawdzane w innych badaniach.
 5. Przyczynowości: case study pozwala na zbadanie przyczyn i skutków problemu lub zjawiska.
 6. Przyszła aplikacja: case study może być wykorzystane do przyszłej aplikacji, np. w edukacji, rozwiązaniu problemów biznesowych czy w dziedzinie medycyny.
 7. Daje przykład: case study daje przykład jak rozwiązać problem lub jakie kroki podjąć w danej sytuacji.

Kto wykorzystuje case study?

Case study jest stosowana w wielu dziedzinach, w tym:

 1. Biznes: wiele firm wykorzystuje case study do analizy swoich własnych działań lub działań konkurencji, w celu uzyskania wiedzy na temat rynku i strategii biznesowych.
 2. Nauki społeczne: socjologowie, antropolodzy, politolodzy i inni badacze społeczni wykorzystują case study do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych.
 3. Medycyna: lekarze i naukowcy medyczni wykorzystują case study do zrozumienia i leczenia różnych chorób i zaburzeń.
 4. Edukacja: nauczyciele i dydaktycy wykorzystują case study do ilustrowania trudnych pojęć lub sytuacji, w celu lepszego zrozumienia przez uczniów.
 5. Prawo: adwokaci i sędziowie wykorzystują case study do analizowania precedensów i orzeczeń sądów.
 6. Psychologia: psychologowie wykorzystują case study do zrozumienia zachowań i procesów poznawczych, jakie zachodzą u pacjentów.
 7. Inżynieria: inżynierowie wykorzystują case study do rozwiązywania różnych problemów technicznych, analizowania niepowodzeń projektów oraz rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *