Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży to prawo konsumenta, które pozwala mu na zerwanie umowy bez podania przyczyny w określonym czasie po jej zawarciu. Czas na odstąpienie od umowy jest różny w różnych krajach, ale zazwyczaj wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, a sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi ceny towaru oraz kosztów dostawy. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Prawo odstąpienia od umowy jest przewidziane dla konsumentów, którzy dokonali zakupu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Kiedy można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży?

Konsument może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w dowolnym momencie w ciągu określonego przez prawo czasu. Czas na odstąpienie od umowy jest różny w różnych krajach, ale zazwyczaj wynosi od kilku dni do kilku tygodni. W Polsce konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, licząc od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Należy pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie dotyczy wszystkich rodzajów umów, np. umów o świadczenie usług, gdy usługa została wykonana w całości za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz umów dotyczących nagrań audio lub wideo oraz programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone po dostarczeniu.

Jak odstąpić od umowy kupna-sprzedaży?

Aby odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, konsument musi złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić na kilka sposobów:

  1. Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy: Sprzedawca powinien dostarczyć konsumentowi formularz odstąpienia od umowy, który można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną lub pocztą.
  2. Poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail lub pocztowy sprzedawcy: Konsument może napisać i wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail lub pocztowy sprzedawcy.
  3. Poprzez dostarczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej: Konsument może dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do siedziby sprzedawcy.

Ważne jest, aby pamiętać że konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *