Strategia konkurencyjna to plan działania, który pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie przewagi nad swoimi konkurentami w danej branży. Strategia ta pozwala na określenie, jak firma będzie konkurować na rynku, jakie szanse i zagrożenia będzie musiała pokonać oraz jakie cele będzie chciała osiągnąć.

Istnieje wiele różnych typów strategii konkurencyjnych, w zależności od branży i specyfiki rynku. Przykłady obejmują:

 • Strategie cenowe: polegające na oferowaniu produktów lub usług w niższych cenach niż konkurenci,
 • Strategie produktowe: polegające na oferowaniu produktów lub usług o lepszej jakości lub bardziej unikalnych cechach niż konkurenci,
 • Strategie dystrybucyjne: polegające na rozpowszechnianiu produktów lub usług w inny sposób niż konkurenci,
 • Strategie marketingowe: polegające na promowaniu produktów.

Rodzaje firmowych strategii

Istnieje wiele różnych rodzajów strategii firmowych, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa, aby osiągnąć sukces na rynku. Oto kilka przykładów:

 1. Strategia rozwoju: polega na poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, na przykład poprzez ekspansję geograficzną lub wprowadzanie nowych produktów czy usług.
 2. Strategia dywersyfikacji: polega na rozszerzaniu działalności przedsiębiorstwa na nowe rynki lub sektory, aby zmniejszyć ryzyko związane z uzależnieniem od jednego produktu czy rynku.
 3. Strategia skupienia: polega na koncentrowaniu się na jednym konkretnym rynku lub segmencie rynku, aby osiągnąć przewagę nad konkurencją.
 4. Strategia innowacji: polega na ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań i metod działania, aby zwiększyć efektywność

Na czym się skupić budując strategię firmową?

Budując strategię firmową, należy skupić się na kilku kluczowych elementach, które pomogą w osiągnięciu sukcesu na rynku. Oto kilka przykładów:

 1. Analiza rynku: należy dokładnie przeanalizować rynek, na którym działa przedsiębiorstwo, aby zrozumieć jego specyfikę, trendy oraz szanse i zagrożenia.
 2. Analiza konkurencji: należy przeanalizować działania konkurencji, aby zrozumieć, jakie są ich mocne i słabe strony oraz jakie szanse i zagrożenia one stwarzają dla przedsiębiorstwa.
 3. Analiza SWOT: należy przeanalizować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na przedsiębiorstwo, takie jak mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *