Administrator bezpieczeństwa informacji (Information Security Officer, ISO) to osoba odpowiedzialna za zarządzanie i utrzymanie bezpieczeństwa informacji w organizacji. Jego zadania obejmują m.in.:

 • opracowywanie i wdrażanie polityki i procedur bezpieczeństwa informacji,
 • monitorowanie i analizowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji,
 • koordynowanie działań związanych z ochroną danych osobowych,
 • szkolenie pracowników i udzielanie im porad dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • współpracę z innymi działami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji.

ISO jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji, dlatego jego rola jest ważna zarówno dla samej organizacji, jak i dla klientów i partnerów biznesowych.

Funkcje administratora bezpieczeństwa informacji

Funkcje administratora bezpieczeństwa informacji (Information Security Officer, ISO) mogą się różnić w zależności od organizacji, jednak najważniejsze z nich to:

 1. Opracowywanie i wdrażanie polityki i procedur bezpieczeństwa informacji: ISO jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie polityki i procedur bezpieczeństwa informacji, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony danych i systemów informatycznych organizacji.
 2. Monitorowanie i analizowanie ryzyka: ISO jest odpowiedzialny za monitorowanie i analizowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji, a także za identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń.
 3. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji: ISO odpowiada za zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji, w tym za ich raportowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie.
 4. Koordynowanie działań związanych z ochroną danych osobowych: ISO jest odpowiedzialny za koordynowanie działań związanych z ochroną danych osobowych, w tym za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Szkolenie pracowników: ISO odpowiada za szkolenie pracowników i udzielanie im porad dotyczących bezpieczeństwa informacji, w celu zwiększenia ich świadomości na temat zagrożeń i sposobów ich unikania.
 6. Współpraca z innymi działami: ISO jest odpowiedzialny za współpracę z innymi działami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, w tym z działami IT, prawnymi, i komunikacji.

Czy administrator bezpieczeństwa informacji jest chroniony prawem?

Tak, administrator bezpieczeństwa informacji (Information Security Officer, ISO) jest chroniony prawem. W Polsce, przepisy dotyczące ochrony bezpieczeństwa informacji są zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wymogów dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, które określają m.in. obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji.

ISO jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji. Jeśli nie spełni swoich obowiązków, może ponieść odpowiedzialność zarówno karną, jak i cywilną.

ISO jest także zabezpieczony przed prześladowaniem za wykonywanie swoich obowiązków, przepisy zabezpieczają przed odpowiedzialnością za niezależne działanie zgodnie z prawem, jest to także zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu poniesionych szkód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *