Obowiązek podatkowy przedawnia się po upływie określonego terminu. Przedawnienie oznacza, że organ podatkowy traci uprawnienie do żądania zapłaty podatku. Termin przedawnienia jest uregulowany w przepisach prawa podatkowego danego kraju. W Polsce, termin przedawnienia wynosi 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednak, termin przedawnienia może być różny w zależności od rodzaju podatku.

Jednak, istnieją pewne sytuacje, które mogą wydłużyć lub przerwać bieg przedawnienia. Na przykład:

 • Wniesienie zgłoszenia podatkowego lub złożenie deklaracji podatkowej
 • Zawarcie ugody z organem podatkowym
 • Wszczęcie postępowania kontrolnego lub postępowania sądowego w sprawie podatku
 • Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu dotyczącego podatku.

Dlatego ważne jest, aby przestrzegać terminów i procedur związanych z podatkami i skonsultować się z doradcą podatkowym w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Zasady przedawnienia obowiązku podatkowego

Zasady przedawnienia obowiązku podatkowego są uregulowane przez przepisy prawa podatkowego danego kraju. Oto niektóre z nich:

 1. Przedawnienie dotyczy tylko obowiązku podatkowego, a nie odpowiedzialności za jego nieuregulowanie.
 2. Termin przedawnienia jest liczony od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Przedawnienie nie dotyczy podatków, które zostały przyjęte do zapłaty przez organ podatkowy.
 4. Przedawnienie może zostać przerwane lub przedłużone przez określone czynności, takie jak: wniesienie zgłoszenia podatkowego, złożenie deklaracji podatkowej, zawarcie ugody z organem podatkowym, wszczęcie postępowania kontrolnego lub postępowania sądowego w sprawie podatku, wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu dotyczącego podatku.
 5. Przedawnienie nie dotyczy podatków, które zostały przeterminięte w trybie przyspieszonym.
 6. Przedawnienie nie dotyczy podatków, które zostały zagranicznym podatnikom zobowiązanym do uiszczenia podatku
 7. Przedawnienie nie dotyczy podatków, które zostały zobowiązanym do uiszczenia podatku w przypadku wykrycia przestępstwa podatkowego.
 8. Przedawnienie nie dotyczy podatków, które zostały zobowiązanym do uiszczenia podatku w przypadku odmowy zapłaty podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *