Mobbing to termin oznaczający systematyczne i długotrwałe prześladowanie, zastraszanie, szyderstwo lub izolowanie jednej osoby przez inną lub grupę osób w miejscu pracy. Mobbing może obejmować różne formy przemocy psychicznej i fizycznej, takie jak:

  1. Docinki i szyderstwa: Szyderstwa i docinki dotyczące kompetencji zawodowych, wyglądu czy osobistych cech pracownika.
  2. Izolowanie: Celowe izolowanie pracownika od innych kolegów z pracy, uniemożliwienie kontaktu z innymi pracownikami czy uniemożliwienie udziału w spotkaniach i imprezach firmowych.
  3. Zastraszanie: Zastraszanie pracownika, w tym groźby, przemoc fizyczna czy szantaż emocjonalny.

Przejawy mobbingu w środowisku pracy

Przejawy mobbingu w środowisku pracy mogą być różne i dotyczyć różnych sfer życia zawodowego. Oto kilka przykładów przejawów mobbingu:

  1. Docinki i szyderstwa: Szyderstwa i docinki dotyczące kompetencji zawodowych, wyglądu czy osobistych cech pracownika, wyśmiewanie, ignorowanie, prześladowanie, krytykowanie, wyśmiewanie.
  2. Izolowanie: Celowe izolowanie pracownika od innych kolegów z pracy, uniemożliwienie kontaktu z innymi pracownikami, uniemożliwienie udziału w spotkaniach i imprezach firmowych, odsunięcie od ważnych projektów czy zadań.
  3. Zastraszanie: Zastraszanie pracownika, w tym groźby, przemoc fizyczna czy szantaż emocjonalny, wykorzystywanie swojej pozycji by utrudnić pracownikowi pracę, narzekanie na pracownika przed innymi kolegami.
  4. Sabotowanie: Celowe sabotażowanie pracy pracownika, takie jak uniemożliwianie dostępu do potrzebnych narzędzi czy informacji, uniemożliwienie kontaktu z klientami czy partnerami biznesowymi.
  5. Nękanie: Nieodpowiednie zachowanie wobec pracownika, takie jak seksualne prześladowanie, szantaż seksualny, ciągłe nękanie, nieodpowiednie komentarze lub żarty, nieodpowiednie dotykanie, stalking.
  6. Dyskryminacja: Traktowanie pracownika inaczej ze względu na jego pochodzenie.

Czy mobbing jest uregulowany prawnie?

W wielu krajach, w tym w Polsce, mobbing jest uregulowany prawnie. Przepisy krajowe zazwyczaj określają, że mobbing jest nielegalny i przestępstwem, z zagrożeniem karami pieniężnymi lub pozbawieniem wolności. Pracodawcy mogą również ponieść odpowiedzialność za mobbing, który miał miejsce na ich terenie.

W Polsce mobbing jest zakazany przez prawo pracy oraz przez ustawę o przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy. Przepisy te nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także zobowiązują do podjęcia działań w przypadku stwierdzenia mobbingu. Pracownicy, którzy stali się ofiarami mobbingu mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *