Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej to możliwość przesunięcia terminu płatności podatku, który jest już długu wobec fiskusa. Oznacza to, że podatnik może uzyskać czas na spłatę zaległości podatkowej, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z opóźnieniem w płatności, takich jak odsetki za zwłokę czy koszty egzekucyjne.

Aby uzyskać odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek do organu podatkowego, zazwyczaj jest to urząd skarbowy. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wysokości zaległości podatkowej, przyczyny powstania zaległości oraz plan spłaty.

Organ podatkowy ma prawo do rozpatrzenia wniosku i decyzja o przyznaniu odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej zależy od indywidualnej sytuacji podatnika oraz od oceny, czy podatnik jest w stanie spłacić zaległości w nowym terminie.

Jak napisać wniosek?

Aby napisać wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej, należy przedstawić swoją sytuację finansową i uzasadnić potrzebę odroczenia. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i numer NIP.
  2. Szczegóły dotyczące zaległości podatkowej, w tym kwotę, numer dokumentu i termin płatności.
  3. Uzasadnienie potrzeby odroczenia, np. trudna sytuacja finansowa spowodowana pandemią lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.
  4. Propozycja nowego terminu płatności i plan spłaty zaległości.
  5. Podpis i data.

Ważne jest, aby wniosek był kompletny i przedstawiał wszystkie niezbędne informacje, aby ułatwić proces rozpatrywania wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *