Darowizna środka trwałego to przekazanie przez jedną osobę (darczyńcę) na rzecz innej osoby (obdarowanego) środka trwałego, który jest składnikiem majątku darczyńcy, bez pobierania od obdarowanego zapłaty lub inną korzyści.

Środki trwałe to rzeczy, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej lub służą celom mieszkaniowym i przeznaczone są do użytku przez okres dłuższy niż jeden rok, takie jak: maszyny, urządzenia, pojazdy, budynki, grunt, itp.

Darowizna środka trwałego nie jest traktowana jak sprzedaż i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak może być podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy prawnych. Warto jednak pamiętać, że zasady opodatkowania darowizn różnią się w zależności od kraju, dlatego zalecane jest skonsultowanie się z doradcą podatkowym w celu pozyskania informacji na temat ewentualnych konsekwencji podatkowych.

Kiedy można darować komuś środek trwały?

Darowanie środka trwałego jest możliwe w każdym momencie, gdy darczyńca posiada środek trwały i chce go przekazać na rzecz innej osoby.

Należy jednak pamiętać, że przekazanie środka trwałego musi odbywać się zgodnie z prawem. Przykładowo, darczyńca musi być właścicielem środka trwałego, środek trwały nie może być zabezpieczonym lub zajętym przez inne osoby, a także nie może być przedmiotem sporu sądowego.

Warto również wspomnieć, że przekazanie środka trwałego może mieć konsekwencje podatkowe.

Darowizna środka trwałego – skutki podatkowe

Darowizna środka trwałego jest traktowana jako przychód dla obdarowanego i może być opodatkowana jako przychód z innych źródeł, jeśli jest ona wartościowa. Darczyńca natomiast może potrącić odpis amortyzacyjny, który miał na środek trwały w momencie przekazania go w darowiźnie. Jeśli jednak darczyńca przekazał środek trwały bezpłatnie, to nie ma prawa do odpisu amortyzacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *