Rozliczenie podatkowe wspólnie z małżonkiem oznacza, że małżonkowie mogą rozliczać się razem jako jedna jednostka podatkowa. Oznacza to, że mogą oni rozliczać swoje dochody i wydatki w jednym zeznaniu podatkowym, co może przynieść im korzyści podatkowe.

W Polsce małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie lub osobno, w zależności od tego, co jest dla nich korzystniejsze podatkowo. Jeśli małżonkowie decydują się na rozliczenie wspólne, to suma ich dochodów jest podstawą do obliczenia podatku, a skala podatkowa jest liczona dla całego dochodu małżonków.

Aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, należy złożyć zeznanie podatkowe w formie PIT-37 lub PIT-38. W zeznaniu podatkowym należy podać dane obojga małżonków oraz ich dochody i koszty uzyskania przychodów.

Jeśli małżonkowie rozliczają się osobno, to każdy z nich składa odrębne zeznanie podatkowe i podatek jest liczony od ich indywidualnych dochodów.

Warto pamiętać, że rozliczenie podatkowe wspólnie z małżonkiem nie oznacza, że dzielą oni odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w stosunku do fiskusa – odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe jest solidarna.

Jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zgromadzić dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku, takie jak informacje o dochodach, kosztach uzyskania przychodów, ulgach podatkowych i innych składnikach zeznania podatkowego.
 2. Wypełnić odpowiedni formularz PIT. W Polsce małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie na formularzu PIT-37 lub PIT-38.
 3. W formularzu podatkowym wpisać dane obojga małżonków, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL.
 4. W formularzu podatkowym wpisać dochody i koszty uzyskania przychodów obojga małżonków.
 5. Obliczyć podatek do zapłaty lub do zwrotu w oparciu o skalę podatkową i ulgi podatkowe.
 6. Dokonać ewentualnej wpłaty podatku lub złożyć wniosek o zwrot podatku, jeśli jest taka potrzeba.
 7. Złożyć formularz podatkowy w odpowiednim terminie w urzędzie skarbowym lub przesłać przez internet.
 8. Pamiętaj, że rozliczenie podatkowe wspólnie z małżonkiem nie oznacza, że dzielą oni odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w stosunku do fiskusa – odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe jest solidarna.

W jakich sytuacjach można rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

W Polsce małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie w sytuacjach, w których spełnione są następujące warunki:

 1. Oboje małżonkowie są zameldowani na tym samym adresie.
 2. Oboje małżonkowie osiągają dochody, które podlegają opodatkowaniu w Polsce.
 3. Oboje małżonkowie nie korzystają z innych form rozliczenia podatku, takich jak rozliczenie indywidualne lub rozliczenie z faktycznym opodatkowaniem.
 4. Oboje małżonkowie zgadzają się na rozliczenie wspólne.

Małżonkowie, którzy spełniają te warunki, mogą wybrać rozliczenie wspólne i złożyć jedno zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 lub PIT-38. Warto pamiętać, że rozliczenie wspólne pozwala na uwzględnienie skali podatkowej dla całego dochodu małżonków, co może przynieść korzyści podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *