Faktura jest dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji handlowej pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi lub między podmiotem gospodarczym a osobą fizyczną. Zawiera ona informacje o sprzedawanym towarze lub usłudze, cenie, ilości, stawce VAT, dacie wystawienia oraz danych sprzedawcy i nabywcy.

Faktury służą jako dowód zakupu dla nabywcy, który może z niego rozliczyć podatek VAT, a dla sprzedawcy jest to dowód sprzedaży, który może być wykorzystany do rozliczenia podatku dochodowego.

Faktury powinny być wystawiane przez sprzedawców w momencie dokonania transakcji lub przedpłaty, a nabywcy powinni je otrzymać niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

Faktury elektroniczne są coraz częściej stosowane w obrocie gospodarczym, ponieważ są one łatwiej przetwarzalne, a także szybciej i łatwiej dostępne dla obu stron transakcji.

Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym

Istnieją różne rodzaje faktur w obrocie gospodarczym. Oto kilka przykładów:

  1. Faktura VAT: jest to najczęściej spotykany rodzaj faktury, która potwierdza dokonanie transakcji handlowej i zawiera informacje o sprzedawanym towarze lub usłudze, cenie, ilości, stawce VAT, dacie wystawienia oraz danych sprzedawcy i nabywcy.
  2. Faktura VAT marża: jest to rodzaj faktury, który jest stosowany w przypadku sprzedaży towarów, które zostały zakupione przez sprzedawcę w cenie hurtowej, a sprzedawane są w cenie detalicznej.
  3. Faktura Pro-Forma: jest to faktura, która jest wystawiana przed dokonaniem transakcji, służy ona jako potwierdzenie zamówienia, zawiera cenę, ilość i opis towaru, oraz dane nabywcy i sprzedawcy.
  4. Faktura korygująca: jest to faktura, która jest wystawiana w celu korekty faktury wcześniej wystawionej, zazwyczaj z powodu błędów w danych lub zmianie ceny.
  5. Faktura zaliczkowa: jest to faktura, która jest wystawiana w przypadku dokonania przedpłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.
  6. Faktura końcowa: jest to faktura, która jest wystawiana po wykonaniu usługi lub dostawie towaru i potwierdza, że należność za transakcję została całkowicie uregulowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *