Okres wypowiedzenia to czas, w którym pracownik lub pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę. W Polsce, okres wypowiedzenia dla umów o pracę jest uregulowany w Kodeksie pracy.

W zależności od okresu zatrudnienia, okres wypowiedzenia dla umów o pracę może się różnić:

  • dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy – 1 tydzień,
  • dla pracowników zatrudnionych pomiędzy 6 a 12 miesiącami – 2 tygodnie,
  • dla pracowników zatrudnionych powyżej 12 miesięcy – 4 tygodnie.

Warto zauważyć, że pracodawca lub pracownik mogą wypowiedzieć umowę o pracę z ważnych powodów, bez konieczności wykonywania okresu wypowiedzenia.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest liczony od dnia, w którym złożono wypowiedzenie. Jeśli wypowiedzenie zostanie złożone w środku miesiąca, to okres wypowiedzenia będzie liczony od tego dnia do końca miesiąca. Jeśli natomiast wypowiedzenie zostanie złożone na początku miesiąca, to okres wypowiedzenia będzie liczony od tego dnia do końca kolejnego miesiąca.

Przykład: Jeśli wypowiedzenie zostanie złożone 15 stycznia, to okres wypowiedzenia będzie liczony od 15 stycznia do 31 stycznia. Jeśli wypowiedzenie zostanie złożone 1 marca, to okres wypowiedzenia będzie liczony od 1 marca do 31 marca.

Ważne jest, aby pamiętać, że okres wypowiedzenia jest liczony w dniach roboczych, a nie kalendarzowych.

Okres wypowiedzenia jest również liczony w zależności od okresu zatrudnienia, jak już wspominałam wcześniej, krócej niż 6 miesięcy – 1 tydzień, pomiędzy 6 a 12 miesiącami – 2 tygodnie, powyżej 12 miesięcy – 4 tygodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *