Istnieje wiele różnych technik negocjacyjnych, które mogą być stosowane w różnych sytuacjach. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

  1. Negocjacje pozycyjne: ta technika polega na ustalaniu pozycji przed rozpoczęciem negocjacji i dążeniu do utrzymania swojej pozycji.
  2. Negocjacje interesów: ta technika polega na skupieniu się na interesach stron, a nie na ich pozycjach, i szukaniu rozwiązania, które satysfakcjonuje obie strony.
  3. Negocjacje win-win: ta technika polega na dążeniu do osiągnięcia rozwiązania, w którym obie strony mogą osiągnąć swoje cele.
  4. Negocjacje z użyciem batów: ta technika polega na używaniu groźby lub szantażu w celu osiągnięcia swoich celów.
  5. Negocjacje z użyciem wpływu: ta technika polega na wykorzystaniu różnych form wpływu, takich jak perswazja, autorytet czy manipulacja, aby przemówić do strony przeciwnej.
  6. Negocjacje z użyciem metody harvardzkiej: ta technika polega na wykorzystaniu trzech etapów: diagnozy, prognozy i implementacji.

Win-win, czyli co?

Negocjacje win-win to podejście negocjacyjne, które polega na dążeniu do osiągnięcia rozwiązania, w którym obie strony mogą osiągnąć swoje cele. W negocjacjach win-win obie strony próbują znaleźć rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla obu stron, tak aby każda strona mogła „wygrać”.

Negocjacje win-win charakteryzuje się tym, że obie strony szukają rozwiązania, które jest korzystne dla obu stron. W tym procesie negocjatorzy skupiają się na interesach, a nie na pozycjach, i próbują znaleźć rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. Negocjacje win-win wymagają od negocjatorów elastyczności, kreatywności i umiejętności słuchania, aby mogli znaleźć rozwiązanie, które jest korzystne dla obu stron.

Klaryfikacja

Techniki negocjacyjne win-win związane z klaryfikacją polegają na uzyskaniu jasności i wyjaśnieniu różnych aspektów negocjacji, aby pomóc obu stronom lepiej zrozumieć swoje potrzeby, cele i oczekiwania. Poniżej przedstawiam kilka przykładów takich technik:

  1. Pytanie otwarte: polega na zadawaniu pytań, które umożliwiają drugiej stronie wyrażenie swoich myśli i opinii na dany temat.
  2. Parafrazowanie: polega na powtórzeniu własnymi słowami tego, co druga strona powiedziała, aby upewnić się, że zostało zrozumiane.
  3. Zgłaszanie swoich potrzeb: polega na jasnym i precyzyjnym określeniu swoich potrzeb i oczekiwań, aby druga strona mogła je lepiej zrozumieć.
  4. Aktywne słuchanie: polega na skupieniu uwagi na tym, co mówi druga strona, i na uważnym zrozumieniu tego, co mówi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *