List referencyjny, także zwany listem rekomendacyjnym, to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę, nauczyciela lub inną osobę, która zna kandydata i może wystawić opinię na jego temat. List ten jest przeznaczony dla potencjalnego pracodawcy, uczelni lub innej instytucji, która jest zainteresowana pozyskaniem informacji na temat kwalifikacji i doświadczenia kandydata.

List referencyjny zwykle zawiera informacje takie jak:

 • Imię i nazwisko referenta
 • Stanowisko i tytuł zawodowy referenta
 • Nazwę firmy lub instytucji, w której referent pracuje
 • Imię i nazwisko kandydata
 • Stanowisko, na które kandydat aplikuje
 • Informacje na temat doświadczenia zawodowego kandydata w danej firmie lub instytucji
 • Opinia referenta na temat zdolności kandydata do wykonywania pracy, jego umiejętności, zachowania i etyki zawodowej
 • Kontakt referenta, tak aby potencjalny pracodawca mógł skontaktować się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji.

List referencyjny a opinia – czym się różnią?

List referencyjny i opinia są pochodnymi pojęciami, jednak istnieją pewne różnice między nimi:

 1. Informacje zawarte: List referencyjny zwykle zawiera informacje na temat doświadczenia zawodowego, umiejętności, zachowania i etyki zawodowej kandydata, podczas gdy opinia jest bardziej ogólna i może skupiać się na ogólnych wrażeniach referenta na temat kandydata.
 2. Cel: List referencyjny jest przeznaczony dla potencjalnego pracodawcy lub innej instytucji, która jest zainteresowana pozyskaniem informacji na temat kwalifikacji i doświadczenia kandydata, natomiast opinia jest bardziej osobista i przeznaczona dla samego kandydata lub jego przełożonego, w celu dalszego rozwoju.
 3. Autor: List referencyjny jest wystawiany przez pracodawcę, nauczyciela lub inną osobę, która zna kandydata i może wystawić opinię na jego temat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *