Podział administracyjny kraju to sposób organizacji i zarządzania terytorialnie państwem. Jest to system podziału terytorialnego państwa na różne jednostki administracyjne, które odpowiadają za różne aspekty rządzenia.

W zależności od kraju, podział administracyjny może różnić się liczbą i rodzajem jednostek administracyjnych. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada, podział administracyjny jest trójstopniowy i obejmuje państwo, stan/prowincję i gminę. W innych krajach, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy, podział administracyjny jest dwustopniowy i obejmuje państwo i gminę.

Niektóre przykłady jednostek administracyjnych:

 • Województwo
 • Powiat
 • Gmina
 • Region
 • Departament
 • Okręg
 • Burów
 • Dystrykt

Te jednostki administracyjne mają różne zadania i kompetencje, w zależności od kraju i ustawodawstwa. Na przykład, w niektórych krajach gminy odpowiadają za sprawy lokalne, takie jak edukacja i infrastruktura, podczas gdy w innych krajach odpowiadają za sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną środowiska.

Kto to ustala?

Podział administracyjny kraju jest ustalany przez rząd danego kraju. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada, podział administracyjny jest ustalany na poziomie federalnym przez rząd federalny. W innych krajach, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy, podział administracyjny jest ustalany na poziomie krajowym przez rządy poszczególnych państw związkowych.

Proces ustalania podziału administracyjnego jest różny w różnych krajach. W niektórych krajach jest to proces ustawodawczy, w którym proponowane zmiany są debatowane i uchwalane przez parlament. W innych krajach jest to proces administracyjny, w którym decyzje są podejmowane przez rząd na poziomie centralnym.

Podział administracyjny jest często poddawany zmianom w zależności od potrzeb i zmieniającej się sytuacji demograficznej, gospodarczej czy politycznej.

Charakterystyka podziału administracyjnego Polski

Podział administracyjny Polski jest trójstopniowy i obejmuje państwo, województwo i gminę.

 1. Państwo: Polska jest jednolitym państwem centralnym, z rządem federalnym i ustrojem parlamentarno-gabinetowym.
 2. Województwo: Polska jest podzielona na 16 województw, które są jednostkami administracyjnymi drugiego stopnia. Województwa odpowiadają za koordynację i nadzór nad działaniami jednostek niższego szczebla, w szczególności samorządów gminnych.
 3. Gmina: Polska jest podzielona na ponad 2,5 tysiąca gmin, które są jednostkami administracyjnymi trzeciego stopnia. Gminy odpowiadają za sprawy lokalne, takie jak edukacja, ochrona zdrowia, infrastruktura, transport, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska itp.

W Polsce istnieją również specjalne jednostki administracyjne, takie jak miasta na prawach powiatu, które mają niektóre z kompetencji powiatów.

W Polsce podział administracyjny jest ustalany przez rząd na poziomie centralnym, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym. Proces zmiany podziału administracyjnego jest przeprowadzany przez rząd na podstawie propozycji samorządów i opinii społeczeństwa, po czym przedstawione propozycje są debatowane i uchwalane przez parlament.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *