Podatek od sprzedaży nieruchomości, zwany również podatkiem od transakcji, jest podatkiem nakładanym na sprzedaż nieruchomości. Jego wysokość zależy od wartości nieruchomości oraz od przepisów obowiązujących w danym państwie lub regionie.

W Polsce, podatek od sprzedaży nieruchomości jest nakładany na sprzedaż nieruchomości na podstawie przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku wynosi 2% wartości nieruchomości.

Podatek od sprzedaży nieruchomości jest płacony przez kupującego, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

Podatek ten ma na celu opodatkowanie zysków związanych z transakcjami z nieruchomościami, a jego wpływy przeznaczone są na różne cele budżetowe państwa.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

W Polsce podatek od sprzedaży nieruchomości jest nakładany na kupującego, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 2% wartości nieruchomości.

W przypadku gdy sprzedającym jest podmiot inny niż osoba fizyczna, podatek od sprzedaży nieruchomości jest opodatkowany jako przychód podatkowy i płacony jest przez sprzedającego.

Warto jednak pamiętać, że przepisy podatkowe mogą się różnić w zależności od państwa lub regionu, więc konieczne jest upewnienie się, kto jest odpowiedzialny za zapłatę podatku od sprzedaży nieruchomości przed finalizacją transakcji.

Kto jest z niego zwolniony?

W Polsce, istnieją pewne przypadki, w których podatnik jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości. Są to między innymi:

  • transakcje między małżonkami,
  • przeniesienie własności na rzecz dzieci lub wnuków, jeżeli ich łączna wartość nie przekracza kwoty 9637 zł,
  • przeniesienie własności na rzecz osób fizycznych w ramach dziedziczenia po zmarłym,
  • przeniesienie własności na rzecz osób fizycznych w ramach darowizny, jeżeli ich łączna wartość nie przekracza kwoty 9637 zł,
  • przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, państwowych osób prawnych działających w zakresie ochrony zdrowia oraz państwowych osób prawnych działających w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • przeniesienie własności na rzecz osób fizycznych w ramach darowizny na cele kultu religijnego.

Warto jednak pamiętać, że przepisy podatkowe mogą się zmieniać, więc zawsze należy sprawdzić aktualne przepisy podatkowe, aby upewnić się czy transakcja podlega opodatkowaniu czy też jest zwolniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *