Mały podatnik to określenie przedsiębiorcy, który spełnia określone warunki dotyczące rozmiarów swojej działalności gospodarczej. W Polsce małym podatnikiem jest przedsiębiorca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  • nie przekroczył przychodów z działalności gospodarczej w roku podatkowym w kwocie 2 milionów złotych,
  • nie zatrudnia więcej niż 9 osób,
  • nie jest objęty konsolidacją podatkową.

Mały podatnik może skorzystać z uproszczonych procedur rozliczania podatku, takich jak składanie deklaracji podatkowej na podstawie karty podatkowej lub składanie deklaracji na formularzu Upo. Może także skorzystać z preferencyjnych stawek podatku.

Mały podatnik a zwykły przedsiębiorca – podobieństwa i różnice

Mały podatnik i zwykły przedsiębiorca to dwie różne kategorie podatników, które różnią się przede wszystkim skalą działalności oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podobieństwa:

  • Obie kategorie podatników prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatki
  • Obie kategorie podatników mogą skorzystać z ulg podatkowych i odliczeń

Różnice:

  • Mały podatnik jest zwolniony z podatku VAT, a zwykły przedsiębiorca jest zobowiązany do jego odprowadzania
  • Mały podatnik jest zwolniony z prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, a zwykły przedsiębiorca jest zobowiązany do ich prowadzenia
  • Mały podatnik może korzystać z karty podatkowej, a zwykły przedsiębiorca musi rozliczać się na podstawie faktur VAT
  • Granice przychodów, które determinują, czy podatnik jest małym podatnikiem czy zwykłym przedsiębiorcą różnią się w zależności od rodzaju działalności

W Polsce, przychód nie przekraczający kwoty 1,2 mln złotych rocznie jest przychodem małego podatnika.

Jakie podatki opłaca mały podatnik?

Mały podatnik, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek VAT oraz ewentualnie podatek od nieruchomości i inne lokalne opłaty. Często też zobowiązani są do składania deklaracji i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *