Wniosek dowodowy to pismo składane przez stronę procesu (lub ich pełnomocników) do sądu, w którym strona określa dowody, jakie chce przedłożyć w celu udowodnienia swoich twierdzeń lub obrony przed twierdzeniami przeciwnika. Wniosek dowodowy może zawierać prośbę o przesłuchanie świadków, przedstawienie dokumentów, opinii biegłych, przeprowadzenie eksperymentów itp. Sąd, po rozpoznaniu wniosku dowodowego, podejmuje decyzję co do dopuszczenia lub odrzucenia poszczególnych dowodów. Wniosek dowodowy jest jednym z elementów procesu dowodowego, który ma na celu udowodnienie, lub obronę przed twierdzeniami przeciwnika.

Kiedy składa się wniosek dowodowy?

Wniosek dowodowy składa się zazwyczaj na etapie przygotowywania się do rozprawy sądowej lub w trakcie procesu, w momencie gdy strona chce przedstawić nowe dowody, które nie zostały wcześniej zgłoszone. Terminy składania wniosku dowodowego ustala sąd w danej sprawie lub przewidziane są w przepisach proceduralnych. Wniosek dowodowy zazwyczaj jest składany przed rozprawą, aby sąd miał czas na rozpatrzenie wniosku i przygotowanie się do przeprowadzenia dowodów. Jednakże, w niektórych przypadkach strony mogą składać wniosek dowodowy w trakcie procesu, jeśli pojawiają się nowe okoliczności, które wymagają przedstawienia dodatkowych dowodów.

Jak napisać wniosek dowodowy?

Aby prawidłowo napisać wniosek dowodowy należy:

  1. Uzupełnić go o dane kontaktowe składającego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.).
  2. Określić cel wniosku, czyli jakie dowody chce się przedstawić (np. świadków, dokumenty, opinie biegłych itp.) oraz jakie twierdzenia mają one potwierdzić.
  3. Opisać dowody, które chce się przedstawić oraz wyjaśnić, dlaczego są one istotne dla sprawy.
  4. Przedstawić listę świadków, dokumentów lub opinii biegłych, jeśli dotyczy.
  5. Wskazać, jakie czynności dowodowe (np. przesłuchanie świadków, przedstawienie dokumentów, opinii biegłych itp.) należy przeprowadzić.
  6. Podpisać wniosek składający oraz dołączyć kopię dowodu tożsamości.
  7. Wnioski dowodowe składa się w sądzie odpowiednim dla sprawy, jest to najczęściej sąd rejonowy.
  8. Przesłać wniosek w odpowiedni sposób, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego sądu, zazwyczaj jest to osobiście lub przesyłka pocztowa,
  9. Wniosek powinien zawierać także oznaczenie sprawy i odpowiednią sygnaturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *