Ugoda administracyjna to formalne porozumienie pomiędzy organem administracji publicznej a podmiotem, którego działanie jest przedmiotem postępowania administracyjnego. Ugoda administracyjna może być zawarta w celu zakończenia postępowania administracyjnego lub rozwiązania sporu pomiędzy stronami bez konieczności wydania decyzji administracyjnej.

Ugoda administracyjna jest dobrowolna i może zostać zawarta w każdej chwili w trakcie trwania postępowania administracyjnego. Zawarcie ugody administracyjnej jest równoznaczne z rezygnacją ze wszystkich roszczeń i pretensji wynikających z danej sprawy.

Ugoda administracyjna jest skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie zatwierdzona przez organ administracji publicznej i zostanie ujawniona w postaci decyzji administracyjnej.

Po co zawiera się ugodę administracyjną?

Ugoda administracyjna jest formą rozwiązania sporów pomiędzy podmiotem a administracją publiczną w Polsce. Jest to dobrowolne porozumienie stron, które pozwala na zakończenie postępowania administracyjnego bez potrzeby skierowania sporu do sądu administracyjnego. Ugoda administracyjna pozwala na szybsze i prostsze rozwiązanie konfliktu, a także zmniejsza koszty i obciążenie sądów administracyjnych.

Wady i zalety

Zalety ugody administracyjnej to:

  1. Szybsze rozwiązanie sporu: Ugoda administracyjna pozwala na szybsze i prostsze rozwiązanie konfliktu niż postępowanie sądowe.
  2. Oszczędność czasu i pieniędzy: Ugoda administracyjna jest tańszą i mniej czasochłonną alternatywą dla postępowania sądowego.
  3. Większa elastyczność: Strony mają większą swobodę w określeniu warunków ugody, co może pomóc w dopasowaniu rozwiązania do ich indywidualnych potrzeb.
  4. Mniejsze obciążenie sądów administracyjnych: Ugoda administracyjna pozwala na zmniejszenie obciążenia sądów administracyjnych.

Wady ugody administracyjnej to:

  1. Brak możliwości odwołania: Ugoda administracyjna jest ostateczna i nie można odwołać się od jej wyniku.
  2. Nierówność sił: Jeden z podmiotów może być w niekorzystnej sytuacji i zmuszony do zawarcia ugody.
  3. Brak jednoznaczności: Ugoda administracyjna może być niejasna lub nieprecyzyjna, co może prowadzić do dalszych sporów.
  4. Brak bezpośredniej kontroli: Sąd administracyjny nie ma bezpośredniej kontroli nad ugodą administracyjną, co może prowadzić do nieprawidłowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *