Pełnomocnictwo szczególne to formalne upoważnienie przez jedną osobę (pełnomocnik) do działania w imieniu innej osoby (mocodawca). Pełnomocnictwo to umożliwia pełnomocnikowi dokonywanie określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Może być udzielone na określony czas lub do momentu wykonania określonych czynności. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone w formie pisemnej i powinno zawierać określenie uprawnień pełnomocnika oraz ograniczeń związanych z jego działaniem.

Elementy pełnomocnictwa szczególnego

Elementy pełnomocnictwa szczególnego to:

  1. Określenie podmiotów: pełnomocnik i mocodawca
  2. Przedmiot pełnomocnictwa: czynności, które pełnomocnik może wykonać w imieniu mocodawcy
  3. Zakres pełnomocnictwa: ograniczenia i granice pełnomocnictwa
  4. Termin ważności: czas, w którym pełnomocnictwo jest ważne
  5. Formalne potwierdzenie: pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej.

Pełnomocnictwo szczególne jest umową, w której jedna osoba, mocodawca, upoważnia innego podmiotu, pełnomocnika, do wykonywania określonych czynności w jej imieniu.

Kto może je wystawić?

Pełnomocnictwo szczególne może wystawić każda osoba fizyczna lub prawna, która jest uprawniona do dokonywania czynności prawnych. W celu ważności pełnomocnictwa szczególnego konieczne jest jego formę pisemną oraz zgodność z przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *