Pełnomocnictwo – wyjaśnienia

Pełnomocnictwo to dokument, który umożliwia jednej osobie (pełnomocnikowi) działanie w imieniu innej osoby (upoważniającego).

Aby napisać pełnomocnictwo, należy podać następujące informacje:

 1. Imiona i nazwiska pełnomocnika i upoważniającego
 2. Adresy zamieszkania pełnomocnika i upoważniającego
 3. Cel i zakres pełnomocnictwa
 4. Termin ważności pełnomocnictwa (opcjonalnie)
 5. Data i podpisy pełnomocnika i upoważniającego

Przykład pełnomocnictwa:

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, [imię i nazwisko upoważniającego], zamieszkały(a) w [adres upoważniającego], udzielam pełnomocnictwa [imię i nazwisko pełnomocnika], zamieszkałemu(ej) w [adres pełnomocnika], do [cel pełnomocnictwa].

Pełnomocnictwo udzielam na czas nieokreślony.

Data: [data]

Podpisy:

[podpis upoważniającego]

Upoważnienie – charakterystyka

Upoważnienie to dokument, który pozwala jednej osobie (posiadaczowi upoważnienia) działać w imieniu innej osoby (upoważniającego) w określonym celu.

Aby napisać upoważnienie, należy podać następujące informacje:

 1. Imiona i nazwiska posiadacza upoważnienia i upoważniającego
 2. Adresy zamieszkania posiadacza upoważnienia i upoważniającego
 3. Cel upoważnienia
 4. Termin ważności upoważnienia (opcjonalnie)
 5. Data i podpisy posiadacza upoważnienia i upoważniającego

Przykład upoważnienia:

UPOWAŻNIENIE

Ja, [imię i nazwisko upoważniającego], zamieszkały(a) w [adres upoważniającego], upoważniam [imię i nazwisko posiadacza upoważnienia], zamieszkałego(ą) w [adres posiadacza upoważnienia], do [cel upoważnienia].

Upoważnienie ważne jest do dnia [data].

Data: [data]

Podpisy:

[podpis upoważniającego]

Upoważnienie a pełnomocnictwo – porównanie

Pełnomocnictwo i upoważnienie to dwa podobne dokumenty, które pozwalają jednej osobie działać w imieniu innej osoby. Jednak są pomiędzy nimi pewne różnice:

 1. Zakres działania: Pełnomocnictwo jest bardziej szerokie niż upoważnienie, ponieważ pełnomocnik może wykonywać wszystkie czynności w imieniu upoważniającego, podczas gdy posiadacz upoważnienia może wykonywać tylko określone czynności.
 2. Odpowiedzialność: Pełnomocnik jest bardziej odpowiedzialny za swoje działania niż posiadacz upoważnienia, ponieważ pełnomocnik działa w imieniu upoważniającego, a upoważniający jest za niego odpowiedzialny.
 3. Czas trwania: Pełnomocnictwo może być udzielone na czas nieokreślony lub określony, podczas gdy upoważnienie jest zazwyczaj ważne tylko przez określony czas.
 4. Formalność: Pełnomocnictwo jest bardziej formalne niż upoważnienie i musi być potwierdzone przez notariusza lub sąd, jeśli dotyczy ono transakcji o dużej wartości.

Wniosek: Jeśli potrzebujesz, aby ktoś działał w Twoim imieniu i masz dużo zaufania do tej osoby, wystarczy upoważnienie. Jeśli potrzebujesz pełnej kontroli nad działaniami pełnomocnika, udziel pełnomocnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *