Dodatkowy urlop macierzyński to dodatkowe dni wolne przysługujące matce po skończeniu tradycyjnego urlopu macierzyńskiego. Celem jest umożliwienie matce dalszego spędzenia czasu z dzieckiem. Wysokość dodatkowego urlopu i warunki jego przyznawania różnią się w zależności od kraju.

Kto i kiedy może starać się o dodatkowy urlop macierzyński?

Pracownicy, którzy urodzili dziecko lub przysposobili dziecko, mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten można wykorzystać nie później niż do końca 36. miesiąca życia dziecka. W Polsce dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na wniosek pracownicy.

Wniosek

Aby napisać wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, należy uwzględnić następujące elementy:

  1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wnioskodawcy.
  2. Nazwę i adres miejsca pracy.
  3. Datę urodzenia dziecka lub datę przysposobienia.
  4. Okres, na jaki wnioskodawca występuje o dodatkowy urlop macierzyński.
  5. Informację o wcześniej wykorzystanym urlopie macierzyńskim.
  6. Potwierdzenie, że wnioskodawca nie korzystał już z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
  7. Podpis wnioskodawcy.

Wniosek powinien być wysłany do pracodawcy pisemnie, może być również dostarczony osobiście lub za pośrednictwem poczty. Warto zachować kopię wniosku jako dowód w przypadku ewentualnych nieporozumień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *