Kategoria: Księgowość

Księgowość

Dowody księgowe

Dowody księgowe to dokumenty, które potwierdzają dokonanie transakcji gospodarczej i służą jako podstawa do wystawienia faktury lub rachunku. Służą one do udokumentowania i udowodnienia rachunkowości, rozliczeń podatkowych oraz do celów…