Alior Bank

Alior Bank podaje informację do swoich klientów. Zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji o zasadach gwarantowania depozytów oraz dokonywania wypłat środków gwarantowanych.

W związku z tym informujemy, że:

  • Alior Bank korzysta z następujących nazw: Alior Bank Spółka Akcyjna, Kantor Walutowy.
  • Depozyty w Alior Banku SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Zakres ochrony obejmuje równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta.
  • Jeżeli deponent posiada:
    a) kilka depozytów w Alior Banku, to są one sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro;
    b) wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami, to limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
  • W przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania, środki wypłacane są w złotych w okresie do 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.
  • Należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych wyemitowanych po 2 lipca 2014 r. nie są objęte ochroną gwarancyjną.
  • Należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych wyemitowanych po 2 lipca 2014 r. nie są objęte ochroną gwarancyjną.

W przypadku niejasności przepisów lub problemów ze zrozumieniem jakie będą niosły za sobą konsekwencje zalecają kontakt w tej sprawie.

Kontakt do BFG:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
telefon: 800 569 341
faks: 22 58 30 589
e-mail: kancelaria@bfg.pl
www.bfg.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią Alior Banku dostępną pod numerem 19 502 lub z dowolną placówką banku.

Podstawa prawna: art. 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *