Faktura korygująca to dokument, który służy do korekty błędów zawartych w poprzednio wystawionej fakturze. Może być wystawiona przez sprzedającego lub nabywcę towarów lub usług. Faktura korygująca może zawierać korekty dotyczące takich danych jak: data wystawienia faktury, numer faktury, cena jednostkowa, ilość, wartość, podatek VAT. Faktura korygująca musi zawierać odpowiednią adnotację o jej charakterze oraz dane pozwalające na jej zidentyfikowanie i powiązanie z poprzednią fakturą. Faktura korygująca nie zmienia terminu płatności oryginalnej faktury.

Jakie dane są wymagane na fakturze korygującej?

Faktura korygująca musi zawierać następujące dane:

 • adnotację o jej charakterze, np. „faktura korygująca” lub „faktura korygująca do faktury nr …”,
 • dane identyfikujące poprzednią fakturę, tj. jej numer, data wystawienia i odbiorcy,
 • dane identyfikujące nową fakturę, tj. jej numer, data wystawienia i odbiorcę,
 • dane dotyczące towarów lub usług objętych korektą, tj. nazwa, ilość, cena jednostkowa, wartość i podatek VAT,
 • całkowitą wartość faktury korygującej oraz kwotę podatku VAT,
 • dane dotyczące sposobu zapłaty,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury.

Oprócz tych podstawowych danych, faktura korygująca może zawierać inne informacje w zależności od potrzeb i preferencji stron.

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Faktura korygująca może być wystawiona w sytuacji, gdy w poprzedniej fakturze zostały popełnione błędy lub gdy doszło do zmiany ceny lub innych warunków umowy. Faktura korygująca może być wystawiona przez sprzedającego lub nabywcę towarów lub usług.

Przykłady sytuacji, w których może być wystawiona faktura korygująca:

 • zmiana ceny po wystawieniu faktury z powodu zmiany kursu waluty,
 • korekta ilości towaru lub usługi,
 • korekta wartości netto lub brutto faktury z powodu błędu rachunkowego,
 • dodanie lub usunięcie pozycji z faktury,
 • zmiana sposobu zapłaty za towar lub usługę.

Faktura korygująca powinna być wystawiona w możliwie najkrótszym czasie po wykryciu błędów lub zmiany warunków umowy. Należy pamiętać, że faktura korygująca nie zmienia terminu płatności oryginalnej faktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *