Zbiór danych osobowych to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czyli tzw. „osoby, której dane dotyczą”. Zidentyfikować osobę można na podstawie jej imienia i nazwiska, numeru PESEL lub innego numeru identyfikacyjnego lub jakiegokolwiek innego elementu, który pozwala na jej bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie.

Przykłady zbiorów danych osobowych to:

  • kartoteka pracowników w firmie, zawierająca dane osobowe pracowników (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL),
  • baza danych klientów banku, zawierająca informacje o osobach posiadających konta bankowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, numer konta),
  • rejestr pacjentów w przychodni lekarskiej, zawierający dane osobowe pacjentów (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, historia choroby).

Jak chronić dane osobowe?

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna, ponieważ dane te mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak np. reklama, sprzedaż produktów czy usług, a także mogą być narażone na niebezpieczeństwo utraty lub wycieku do niepowołanych osób. Dlatego istotne jest, aby podejmować odpowiednie środki ostrożności, które pozwolą na zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub usunięciem.

Oto kilka sposobów na ochronę danych osobowych:

  1. Stosowanie szyfrowania danych: szyfrowanie to proces zamiany informacji w taki sposób, aby były one nieczytelne dla osób nieupoważnionych. Można szyfrować zarówno całe pliki, jak i pojedyncze pola w bazie danych.
  2. Stosowanie haseł: hasła powinny być trudne do złamania i nie powinny być udostępniane osobom trzecim. Należy również zmieniać hasła regularnie.
  3. Stosowanie zabezpieczeń sieciowych: należy zabezpieczyć sieć przed atakami z zewnątrz, np. poprzez stosowanie firewalls i innych narzędzi ochrony sieci.
  4. Ograniczanie dostępu do danych: należy ograniczyć dostęp do danych osobowych tylko do osób upoważnionych, które faktycznie go potrzebują do wykonywania swoich obowiązków.
  5. Regularne aktualizacje systemów: należy regularnie aktualizować systemy zabezpieczeń, aby zapewnić ich skuteczność.
  6. Stosowanie polityki bezpieczeństwa: należy opracować i stosować politykę bezpieczeństwa, która będzie określać zasady ochrony danych osobowych i postępowanie w razie ich wycieku lub utraty.

Jak szyfrować dane osobowe?

Szyfrowanie danych osobowych polega na zamianie informacji w taki sposób, aby były one nieczytelne dla osób nieupoważnionych. Szyfrowanie może być stosowane zarówno dla całych plików, jak i dla pojedynczych pól w bazie danych.

Istnieje wiele sposobów szyfrowania danych. Jednym z najpopularniejszych jest szyfrowanie symmetryczne, w którym do szyfrowania i odszyfrowywania informacji wykorzystuje się taki sam klucz. Innym sposobem jest szyfrowanie asymetryczne, w którym do szyfrowania wykorzystuje się jeden klucz, a do odszyfrowywania drugi, powiązany z pierwszym.

Aby zaszyfrować dane osobowe, należy wybrać odpowiedni algorytm szyfrowania i użyć go do zamiany informacji na kod, który będzie nieczytelny dla osób nieupoważnionych. Klucz szyfrujący powinien być trudny do odgadnięcia i nie powinien być udostępniany osobom trzecim. Po zaszyfrowaniu danych należy je zapisać w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać ich osobom nieupoważnionym. W razie potrzeby dane można odszyfrować, używając odpowiedniego klucza deszyfrującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *