W Polsce istnieją następujące rodzaje spółek:

  1. Spółka jawna – jest to spółka, w której wszyscy wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki solidarnie.
  2. Spółka komandytowa – jest to spółka, w której jeden lub kilku wspólników odpowiada za zobowiązania spółki w pełnym zakresie, natomiast pozostali wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów.
  3. Spółka komandytowa akcyjna – jest to połączenie spółki komandytowej i akcyjnej. W tej spółce jest co najmniej jeden wspólnik komandytariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki w pełnym zakresie, oraz co najmniej jeden wspólnik akcyjny, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów.
  4. Spółka partnerska – jest to spółka, w której wszyscy wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczenia.
  5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) – jest to spółka, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów.
  6. Spółka akcyjna (spółka akcyjna, S.A.) – jest to spółka, w której wspólnicy (akcjonariusze) odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów.

Jaki rodzaj spółki jest najpopularniejszy w Polsce?

Najpopularniejszym rodzajem spółki w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.). Jest to rodzaj spółki, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Spółka z o.o. jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki, ale nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za jej zobowiązania. W Polsce istnieje również duża liczba spółek akcyjnych (S.A.), które również cieszą się dużą popularnością.

Co to jest uproszczona spółka akcyjna?

Uproszczona spółka akcyjna (spółka akcyjna uproszczona, S.A.U.) to rodzaj spółki akcyjnej, która została stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Uproszczona spółka akcyjna różni się od standardowej spółki akcyjnej m.in. tym, że wymaga mniejszej liczby akcji oraz mniejszego kapitału zakładowego. W uproszczonej spółce akcyjnej można założyć jedynie jeden rodzaj akcji, a minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 złotych. W uproszczonej spółce akcyjnej nie można emitować obligacji ani udzielać pożyczek w celu sfinansowania jej działalności. Uproszczona spółka akcyjna jest dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej, ale nie chcą ponosić kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem standardowej spółki akcyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *