Środki trwałe to rzeczy ruchome lub nieruchomości, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej jednego roku. Środki trwałe są zazwyczaj dość drogie i są używane przez długi okres czasu. Przykłady środków trwałych to budynki, maszyny, urządzenia, samochody czy nawet komputery. Wartość środków trwałych jest stopniowo ujmowana w kosztach działalności przez okres ich użytkowania, za pomocą tzw. amortyzacji. W rachunkowości środki trwałe są zazwyczaj wyceniane na dzień bilansowy i zapisywane w ewidencji środków trwałych.

Co to jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja środków trwałych jest to proces, w którym przedsiębiorstwo ujmuje w księgach rachunkowych wartość odpisów amortyzacyjnych, czyli kosztów ubytku wartości środków trwałych. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, takie jak budynki, maszyny, urządzenia i inne wyposażenie, które są wykorzystywane w działalności przedsiębiorstwa przez okres dłuższy niż jeden rok. Amortyzacja polega na rozpisaniu kosztu nabycia lub produkcji środków trwałych na okresy, w których są one wykorzystywane. Celem amortyzacji jest odzwierciedlenie w księgach rachunkowych ubytku wartości środków trwałych spowodowanego ich użytkowaniem i zużyciem. Amortyzacja ma na celu zmniejszenie wartości aktywów w księgach rachunkowych, co przekłada się na obniżenie podstawy opodatkowania oraz zmniejszenie wysokości zysku (lub zwiększenie straty) w danym okresie.

Czy środki trwałe podlegają opodatkowaniu?

Tak, środki trwałe podlegają opodatkowaniu. Wartość środków trwałych ujętych w księgach rachunkowych stanowi podstawę opodatkowania. Przedsiębiorstwo, które nabywa środki trwałe, ponosi koszty ich nabycia lub produkcji, które są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu i mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w okresie ich amortyzacji. Amortyzacja polega na rozpisaniu kosztów nabycia lub produkcji środków trwałych na okresy, w których są one wykorzystywane. Celem amortyzacji jest odzwierciedlenie w księgach rachunkowych ubytku wartości środków trwałych spowodowanego ich użytkowaniem i zużyciem. W zależności od rodzaju środków trwałych oraz warunków ich eksploatacji, okresy amortyzacji mogą się różnić. Amortyzacja ma na celu zmniejszenie wartości aktywów w księgach rachunkowych, co przekłada się na obniżenie podstawy opodatkowania oraz zmniejszenie wysokości zysku (lub zwiększenie straty) w danym okresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *