opodatkowanie

W Polsce istnieje kilka form opodatkowania działalności gospodarczej. Oto niektóre z nich:

 1. Opodatkowanie według skali podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych) – jest to najczęściej stosowana forma opodatkowania w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z działalności jest opodatkowany według skali podatkowej w zależności od wysokości osiągniętego dochodu.
 2. Opodatkowanie według stawki liniowej (podatek dochodowy od osób fizycznych) – osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie według stawki liniowej w wysokości 19% dochodu.
 3. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – jest to uproszczona forma opodatkowania, w której podatnik składa deklarację podatkową i odprowadza podatek według stawek określonych ustawą. Stawki ryczałtu są uzależnione od rodzaju działalności.
 4. Opodatkowanie kartą podatkową – jest to uproszczona forma opodatkowania, w której podatnik składa deklarację podatkową i odprowadza podatek według stawki określonej ustawą, niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu. Stawka karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju działalności.
 5. Opodatkowanie jako spółka osobowa (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa) – spółki osobowe są opodatkowane według skali podatkowej podobnie jak osoby fizyczne. Dochody uzyskane przez spółkę są rozliczane przez jej wspólników/partnerów według ich udziałów

Jak działa opodatkowanie według skali podatkowej?

Opodatkowanie według skali podatkowej oznacza, że podatek od dochodu jest naliczany według określonej skali podatkowej, w której dla poszczególnych przedziałów dochodów obowiązują różne stawki podatku. W Polsce obowiązuje następująca skala podatkowa:

 • Do 85.528 zł – stawka podatku wynosi 18%
 • Powyżej 85.528 zł do 127.000 zł – stawka podatku wynosi 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
 • Powyżej 127.000 zł – stawka podatku wynosi 36% nadwyżki ponad 127.000 zł

Przykład: jeśli uzyskałeś dochód w wysokości 100.000 zł, to w pierwszym przedziale (do 85.528 zł) zapłacisz 18% podatku, czyli 15.657,04 zł. W drugim przedziale (od 85.528 zł do 100.000 zł) zapłacisz 32% podatku od nadwyżki ponad 85.528 zł, czyli 3.632,96 zł (32% x 14.472 zł). Razem zapłacisz 19.290 zł podatku.

Uwaga: powyższa skala podatkowa dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, a dochód uzyskany z działalności gospodarczej jest jednym z rodzajów dochodów opodatkowanych według tej skali. W przypadku innych rodzajów dochodów (np. wynajmu nieruchomości, dywidendy) mogą obowiązywać inne stawki podatku.

Jak działa opodatkowanie według stawki liniowej?

Opodatkowanie według stawki liniowej oznacza, że podatek od dochodu jest naliczany według stałej, jednolitej stawki procentowej, niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. W Polsce obowiązuje stawka liniowa w wysokości 19%. Oznacza to, że podatek od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej będzie wynosił 19% tego dochodu.

Przykład: jeśli uzyskałeś dochód w wysokości 100.000 zł, to zapłacisz 19.000 zł podatku. Jeśli uzyskałeś dochód w wysokości 50.000 zł, to również zapłacisz 19.000 zł podatku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie według stawki liniowej zamiast według skali podatkowej. W takim przypadku dochód uzyskany z działalności gospodarczej jest opodatkowany stawką liniową 19% niezależnie od wysokości tego dochodu. Jeśli podatnik ma również inne rodzaje dochodów (np. wynajem nieruchomości, dywidenda), to te dochody będą opodatkowane według skali podatkowej.

Jak działa opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że podatnik składa deklarację podatkową i odprowadza podatek według stawki określonej ustawą, niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu. Stawka ryczałtu jest uzależniona od rodzaju działalności, a podatek należy odprowadzać co miesiąc lub co kwartał. Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania, która nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości i rozliczania poszczególnych dochodów i kosztów.

W Polsce istnieje kilka rodzajów ryczałtu:

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stosowany w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Stawka ryczałtu jest uzależniona od rodzaju działalności i wynosi od 5% do 20% przychodów.
 2. Ryczałt od przychodów z działalności lekkiej – stosowany w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług o charakterze ogólnym (np. fryzjer, kosmetyczka, trener personalny). Stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów.
 3. Ryczałt od przychodów z wynajmu – stosowany w przypadku osób prowadzących działalność polegającą na wynajmie nieruchomości (np. mieszkań, lokali). Stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów.

Przykład: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i uzyskałeś przychód w wysokości 100.000 zł, a wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 10%, to odprowadzisz 10.

Jak działa opodatkowanie kartą podatkową?

Opodatkowanie kartą podatkową oznacza, że podatnik składa deklarację podatkową i odprowadza podatek według stawki określonej ustawą, niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu. Stawka karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju działalności i wynosi od 9% do 20%. Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania, która nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości i rozliczania poszczególnych dochodów i kosztów.

Karta podatkowa jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług o charakterze ogólnym (np. fryzjer, kosmetyczka, trener personalny) oraz dla osób prowadzących działalność polegającą na wynajmie nieruchomości (np. mieszkań, lokali).

Przykład: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i uzyskałeś przychód w wysokości 100.000 zł, a wybrałeś opodatkowanie kartą podatkową w wysokości 15%, to odprowadzisz 15.000 zł podatku. Nie musisz prowadzić pełnej księgowości i rozliczać poszczególnych dochodów i kosztów.

Jak działa opodatkowanie jako spółka osobowa?

Opodatkowanie jako spółka osobowa oznacza, że dochody uzyskane przez spółkę są rozliczane przez jej wspólników/partnerów według ich udziałów w spółce. W Polsce istnieją trzy rodzaje spółek osobowych: spółka jawna, spółka partnerska oraz spółka komandytowa. Wszystkie te rodzaje spółek są opodatkowane jako osoby fizyczne według skali podatkowej.

Przykład: jeśli prowadzisz spółkę jawną z jednym wspólnikiem i uzyskaliście dochód w wysokości 100.000 zł, to połowa tego dochodu (50.000 zł) będzie przypisana do Ciebie, a druga połowa (50.000 zł) do Twojego wspólnika. Każdy z Was będzie musiał rozliczyć swoją część dochodu według skali podatkowej i odprowadzić podatek.

Uwaga: w przypadku spółek osobowych podatek od dochodu jest naliczany od całego dochodu uzyskanego przez spółkę, a nie tylko od dywidendy otrzymanej przez wspólników/partnerów. W przypadku spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne) podatek od dochodu jest naliczany tylko od dywidendy otrzymanej przez akcjonariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *